Już w przyszłym tygodniu 9 czerwca o godz. 11:15 – 13:00 CEST  odbędzie się CleanMed Europa 2023 Zmiana klimatu opieki zdrowotnej 

Temat dnia: Inspirujący Liderzy Opieki Zdrowotnej Format: Internetowy

Tytuł sesji: Przywództwo na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju

Opis sesji: Dzięki Genewa Sustainabilitu Center wysłuchamy liderów, którzy opowiadają się  za zrównoważonym rozwojem i dbają o to, aby bezpieczniejsze praktyki były osadzone w kulturze i praktykach ich organizacji. Następnie odbędzie się seria dyskusji przy okrągłym stole, do których uczestnicy mogą indywidualnie dołączyć zgodnie z preferowanym tematem. Dyskusje przy okrągłym stole obejmą takie tematy, jak „rozpoczęcie pracy”, „implikacje finansowe” oraz „łańcuch dostaw i zamówienia”, a poprowadzą je eksperci merytoryczni.

Jeden z roundtable poprowadzi Michal Dybowski, Chief Sustainability Officer PFSz, w temacie: Pierwsze kroki

  • Sugerowane inicjatywy realizowane w organizacjach
  • Efektywność energetyczna
  • Zaangażowanie Zarządu
  • Rola i obowiązki dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju
Więcej informacji:https://cleanmedeurope.org/