Końcem kwietnia tego roku mieliśmy przyjemność dołączyć do Polskiej Federacji Szpitali w roli Członka Wspierającego. Odkąd rozpoczęliśmy działalność, kierujemy się r(e)wolucyjnym podejściem do zdrowia. Tworzymy oprogramowania i produkty dostosowane do obecnych potrzeb rynku, ale również staramy się pracować nad rozwiązaniami wyprzedzającymi „tu i teraz”. Chętnie też angażujemy się w inicjatywy i podejmujemy współprace z organizacjami, którym przyświecają podobne wartości.

Polska Federacja Szpitali to ogólnopolska organizacja, zrzeszająca ponad 250 szpitali o różnych profilach działalności, modelach działania, różnej strukturze własnościowej i wielkości. Głównym celem działania organizacji jest poprawa warunków działania szpitali w Polsce, tj. lepszego finansowania, poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników jednostek oraz wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami. Federacja działa aktywnie również na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji i ustawodawstwa.

Od lat atutem Polskiej Federacji Szpitali jest grupa członków wspierających, do których mamy przyjemność dołączyć. Wierzymy, że dzięki tej współpracy będziemy mogli dotrzeć do szerszego grona odbiorców i przyczynić się do rozwijania w szpitalach w Polsce usług opieki na najwyższym poziomie.

Do tej pory Comarch Healthcare zaopatrzył w oprogramowanie ponad 80 szpitali i 200 placówek ambulatoryjnych, a naszymi rozwiązaniami posługuje się ponad 30 000 użytkowników dziennie. Współpraca z nami daje szanse na realne poprawienie przepływu informacji w jednostkach, obniżenie kosztów i odciążenie pracowników szpitala. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych rozwiązań dedykowanych szpitalom i przychodniom na stronie Comarch Healthcare.