COplus jest producentem programu controllingowego CO+ wspierającego wdrożenie rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem MZ w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2020 r., poz. 2045).

 

Funkcjonalności CO+ oraz wiedza konsultantów, zbudowane na ponad 20 letnim doświadczeniu, pozwalają na sprawne, efektywne kosztowo i poprawne merytorycznie wprowadzenie standardu rachunku kosztów w podmiocie. Pomimo krótkiego okresu obowiązywania rozporządzenia COplus posiada już klientów, zarówno stosunkowo niewielkich jak i bardzo dużych, u których wdrożenia zostały zakończone.

 

Rozbudowanie zakresu informacji wymaganych przez standard rachunku kosztów o informacje przychodowe, pozwoliły na zbudowanie w CO+ zestawu raportów wspierających zarządzanie podmiotem nie tylko na poziomie całej jednostki, ale również na poziomie poszczególnych oddziałów, poradni, a nawet poszczególnych JGP i pacjentów. Jest to możliwe dzięki szczegółowemu i przejrzystemu prezentowaniu informacji o kosztach, ich źródłach, a także zastosowanych metodach alokacji, co pozwala na zrozumienie i zaakceptowanie tych informacji przez osoby kierujące pracą poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

COplus to:

  • program controllingowy umożliwiający efektywne wdrożenie standardu rachunku kosztów
  • baza wiedzy wspierająca proces wdrożenia
  • gotowe raporty prezentujące koszty i rentowność poszczególnych jednostek organizacyjnych

 

https://coplus.pl