Cyfryzacja procesów leczenia na oddziale OIT kluczem do ich niezawodności

Odkrycia w dziedzinie medycyny pozostają bez wątpienia jednymi z najbardziej wpływających na ludzkie życie, niejednokrotnie mogąc je przedłużyć lub znacząco poprawić jego jakość. Wielkie epidemie zmieniają bieg historii. Pomimo tego, że jesteśmy świadkami rozwoju medycyny pandemia COVID-19 uwidoczniła problemy, które nie były dotąd odczuwalne i w sposób szczególny zwróciła naszą uwagę na obszar intensywnej terapii.


Problemy jakie uwydatniły się podczas pandemii COVID-19

  • Wzrost obciążenia pracą. Różne badania dotyczące czynników wpływających na wydajność opieki pielęgniarskiej w obszarze intensywnej terapii wykazały, że ​​rosnące obciążenie pracą wpłynęło zarówno na jakość jak i bezpieczeństwo opieki[1].
  • Braki kadrowe. W 2016 r. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że ​​do 2030 r[2]

będziemy mieli globalnie 18 milionowy niedobór pracowników służby zdrowia, ponadto kryzys spowodowany COVID-19 uwydatnił potrzebę zwiększenia wyszkolonego personelu.

  • Duże obciążenie dokumentacją papierową. W niektórych raportach stwierdzono, że pielęgniarki OIT poświęcają prawie 20% ich czasu pracy na obowiązki administracyjne.
  • Pandemia COVID-19 pokazała, że OIOM-y nie były zaprojektowane w sposób, który pozwala radzić sobie z masowym napływem wysoce zakaźnych pacjentów.

W celu złagodzenia niektórych z tych wszechobecnych problemów, możemy skorzystać z postępu technologicznego umożliwiającego cyfryzację opieki zdrowotnej. Wprowadzenie systemów klinicznych klasy CIS automatyzuje proces opieki  w oddziałach OIT dając podwaliny pod skoordynowany system opieki zdrowotnej. Systemy kliniczne CIS zapewniają wsparcia decyzji lekarzy w czasie rzeczywistym, co umożliwia łatwe dostosowania procesów pracy do zmieniających się reguł.

Schemat działania systemu CIS

Korzyści płynące z wprowadzenia systemu CIS

  • Podniesienie jakości i dokładności dokumentacji medycznej.[3]
  • Zmniejszenie częstości występowania błędów medycznych.[4]
  • Zmniejszenie liczby błędów zleceń lekarskich.[5]
  • Zbieranie i udostępnianie przydatnych informacji zarówno przy łóżku pacjenta, jak i zdalnie, przy wykorzystaniu komunikacji mobilnej.[6]


Podsumowanie

Czy pomimo ciągłych niedoborów kadrowych, większego obciążenia pracą personelu, wyższych wymagań co do dokumentacji i jakości leczenia oddziały intensywnej terapii mogą pracować wydajnie i niezawodnie? Okazuje się, że tak, pod warunkiem zapewniania personelowi właściwych narzędzi pracy. Doświadczenia z krajów Europy zachodniej pokazują, że wprowadzenie systemów klasy CIS w obszarze intensywnej terapii i bloku operacyjnego zapewnia efektywną i skoordynowaną opiekę medyczną w tych wymagających obszarach.

 

[1] Carayon, P. & Gurses, A. P. Nursing Workload and Patient Safety—A Human Factors Engineering Perspective. in Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses (ed. Hughes, R. G.) (Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2008).

Gurses, A. P., Carayon, P. & Wall, M. Impact of Performance Obstacles on Intensive Care Nurses‘ Workload, Perceived Quality and Safety of Care, and Quality of Working Life. Health Serv. Res. 44, 422–443 (2009).

—[1] World Health Organization. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. https:// www.who.int/hrh/resources/global_strategy_workforce2030_14_print.pdf (2016).
[2] World Health Organization. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. https:// www.who.int/hrh/resources/global_strategy_workforce2030_14_print.pdf (2016)
[3] Cantillon, D. et al. Association Between Off-site Central Monitoring Using Standardized Cardiac Telemetry and Clinical Outcomes Among Non–Critically Ill
[4] Cho, K.-J. et al. Detecting Patient Deterioration Using Artificial Intelligence in a Rapid Response Sys-tem. Crit. Care Med. 48, e285–e289 (2020)
[5] Bahar, M. & Inel, E. Y. Use of software in the ICU. Ulus. Travma Ve Acil Cerrahi Derg. Turk. J. Trauma Emerg. Surg. TJTES 25, 535–544 (2019)
[6] provider order entry (CPOE) and clinical decision support systems (CDSSs) on medication errors, length of stay, and mortality in intensive care units: a systematic review and meta-analysis. J. Am. Med. Inform. Assoc. JAMIA 24, 413–422 (2017)