“Top Disruptors in Healthcare” to jedyny Raport w Polsce, który inwentaryzuje polski sektor medtech. Dziś prezentujemy jego cząstkowe wyniki statystyczne na podstawie odpowiedzi prawie 100 startupów.

91% startupów wskazało, że pandemia COVID-19 wpłynęła na ich działalność umiarkowanie lub znacznie. Być może miała ona również wpływ na zakres ich działalności – w porównaniu z zeszłorocznym Raportem, większy procent startupów oferuje rozwiązania telemedyczne (52% vs. 46%) oraz sztucznej inteligencji (43% vs. 30%). Co ciekawe, pojawił się tylko jeden startup zajmujący się blockchainem w ochronie zdrowia. To może wskazywać na dalszy brak lub bardzo nieznaczne wykorzystanie tej technologii dla zapewnienia transparentności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.  

Z danych zawartych w Raporcie wynika, że sektor medtech zauważalnie się rozwija – aż 61% respondentów wskazuje, że ich organizacja jest na etapie komercjalizacji lub ekspansji, w porównaniu do 56% startupów z zeszłego roku. Powtarzalny przychód ze sprzedaży jest deklarowany przez 42% (Raport 2021) i 43% (Raport 2020) respondentów. 

Tylko 37% startupów deklaruje poziom finansowania niższy niż 1 mln zł, a finansowanie powyżej 10 mln zł dotyczy 15% respondentów. Jednocześnie prawie dwa razy więcej startupów w porównaniu z zeszłym rokiem deklaruje finansowanie działalności ze środków własnych.

Instytucje, z którymi startupy współpracują najczęściej to szpitale (67%). Z inwestorami współpracuje nieco ponad połowa respondentów, natomiast tylko 23% i 22% deklaruje kooperację odpowiednio z akceleratorami i inkubatorami. 

Prawie wszyscy respondenci już są lub chcą być obecni na rynkach zagranicznych. Niestety zmniejszyła się liczba startupów, które rejestrują przychód ze sprzedaży zagranicznej – 16% vs. 22% przy jednoczesnym zachowaniu podobnego odsetka respondentów mających podpisane umowy komercyjne z klientami zagranicznymi (16% i 15%). 

Komentarz Mikołaja Gurdały, managera ds. innowacji EIT Health InnoStars

„Ostatni rok doświadczył szczególnie branżę medyczną i opieki zdrowotnej. Jednak efektem ubocznym pandemii było niespotykane na dotychczasową skalę wykorzystanie nowych technologii i szerzej – rozwiązań z obszaru digital health w systemach ochrony zdrowia oraz tworzenie nowych produktów w formacie open innovation. Z analiz EIT Health wynika, że zainteresowanie startupami rozwijającymi produkty i serwisy z obszaru medtech, biotech czy digital health w ostatnim roku zdecydowanie wzrosło wśród funduszy inwestycyjnych i tzw. aniołów biznesu. Również duże koncerny odważniej sięgnęły po rozwiązania startupowe takie, jak np. wirtualny asystent dla pacjentów onkologicznych. Tymczasem, jak pokazują wyniki badania „Top Disruptors in Healthcare”, polskie start-upy nadal korzystają w dużej mierze ze środków własnych. Jednocześnie, co drugi start-up deklaruje chęć ekspansji na rynki zagraniczne. I to właśnie we współpracy z organizacjami europejskimi, ale na polskim gruncie, upatrywałabym dużych szans na rozwój polskich innowacji. W 2020 r. zbadaliśmy jak wygląda siatka powiązań między startupami i kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wśród organizacji o najwyższym współczynniku powiązań znalazły się m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i EIT Health. Więcej szczegółów znajdzie się w końcowej wersji raportu.”

Komentarz Anny Janiczek, Prezes PZU Zdrowie

Polskie startupy medyczne bez kompleksów spoglądają na globalny rynek. Tylko 2 proc. nie ma w planach ekspansji zagranicznej. Telemedycyna, AI, machine learning to obszary, które z powodzeniem mogą stać się naszym „towarem” eksportowym. PZU Zdrowie chętnie podejmuje współpracę z rodzimymi firmami technologicznymi, których rozwiązania wspierają procesy leczenia i obsługi naszych pacjentów. Jednym z nich jest program do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej, który wdrożyliśmy w naszych centrach diagnostyki obrazowej z firmą BrainScan. Model AI został opracowany w oparciu o dane z 40 tysięcy badań z naszych pracowni. Dzięki niemu czas wykonania opisu, w razie wykrycia udaru, zostaje skrócony z kilku godzin do nawet kilku minut i pozwala na szybkie udzielenie pomocy pacjentowi. Wierzę, że inicjatywa taka jak Top Disruptors in Healthcare wzmocni synergię polskich startupów i sektora opieki medycznej.

Komentarz Piotra Najbuka, Dyrektora ds. relacji zewnętrznych AstraZeneca

Dojrzałość i ilość start-upów, które zgłosiły się do Raportu, jak również nacisk na telemedycynę i sztuczną inteligencję w zdrowiu, stanowią kolejny dowód na to, iż Polska staje się poważnym graczem na medtechowej mapie tej części świata. Przedsiębiorstwa z Polski mają szansę zająć ważne miejsce w globalnym łańcuchu wartości działając na tym rynku. AstraZeneca będąc globalną spółka biotechnologiczną rozwija modele współpracy ze start-upami. Nasze wspólne projekty skupiają się z jednej strony na poprawie jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a z drugiej strony na optymalizacji prowadzonych badań klinicznych. W centrum naszych działań zawsze znajduje się pacjent, dlatego tworząc i wdrażając rozwiązania cyfrowe, angażujemy w nasze prace również organizacje pacjenckie. Nasze Innovation Hubs z powodzeniem działają m.in. w Izraelu i w Szwecji. Liczymy na to, iż niedługo stworzymy również podobny hub w Polsce, do którego zaprosimy zarówno start-upy, jak równiez pacjentów. 

Komentarz Michała Kramarza, Dyrektora Google for Startups w Europe Środkowo-Wschodniej, szef Google for Startups Campus w Warszawie

“Od kilku lat obserwujemy w Polsce dynamiczny rozwój startupów z sektora Health/MedTech. Wiele z nich oferuje innowacyjne technologie i podejście do tematu ochrony zdrowia, wykazując duży potencjał międzynarodowy, a co za tym idzie coraz większe możliwości ekspansji na rynki zagraniczne. Wyniki tegorocznego badania dobitnie potwierdzają nasze doświadczenia ze współpracy ze startupami takimi jak: Infermedica, Stethome, czy SensDx. Mamy świetnych naukowców, którzy coraz lepiej łączą wiedzę medyczną z biznesem. Google for Startups oferuje startupom z sektora HealthTech nie tylko wsparcie w wykorzystaniu technologii Google, ale także najlepsze praktyki w rozwoju produktu, mentoring biznesowy i wsparcie w analizie rynków i ekspansji międzynarodowej.”

Z większą liczbą statystyk oraz końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji Raportu w czerwcu br. podczas konferencji “AI w zdrowiu”. Partnerami głównymi Raportu są: EIT Health, PZU Zdrowie, AstraZeneca i Google for Startups. Partnerami wspierającymi są: Honeywell i Kancelaria DZP.

Startupy, które chciałyby wziąć udział w Raporcie zapraszamy do kontaktu. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z końcem marca.

Kontakt: Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz, ligia.kornowska@pfsz.org, +48 690 875 075

Cząstkowe wyniki przedstawione w formie graficznej: TDiH – cząstkowe wyniki statystyczne