W dn. 21 kwietnia 2017 roku Dariusz Oleński – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Projektu Wojewódzkiego, którego bialski szpital jest liderem. W Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie o charakterze negocjacyjno-uzgodnieniowy, którego celem była między innymi analiza opinii dotyczącej zgodności projektu z mapami potrzeb zdrowotnych.

Projekt w którym uczestniczą lubelskie szpitale wojewódzkie nosi nazwę: Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 6 szpitali z terenu Województwa Lubelskiego:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – Lider projektu

Planowane działania: Modernizacja bloku operacyjnego wraz z utworzeniem hybrydowej sali operacyjnej.

2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Planowane działania: Modernizacja budynku starego szpitala z przeznaczeniem na Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddział Rehabilitacji.

3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Planowane działania: – Modernizacja oddziału Noworodków i Wcześniaków, Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży wraz z zapleczem diagnostycznym, – Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, – Reorganizacji świadczeń z zakresu internistycznego, anestezjologii i intensywnej terapii poprzez koncentracje oddziałów szpitalnych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a zapleczem aptecznym.

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Planowane działania:

– Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Odziałem Neonatologii, – Modernizacja oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, – Modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej, – Przebudowa oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.

5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Planowane działania: Modernizacja i dobudowa bloku szpitalnego z przeznaczeniem na kompleksową opiekę kardiologiczną.

6. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Planowane działania: wybudowanie nowego pawilonu z przeznaczeniem na psychiatryczny Zakład OpiekuńczoLeczniczy.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 113.955.294 zł, w tym: – dofinansowanie z UE: 96.862.000 zł (85%) – dofinansowanie z budżetu WL: 17.093.294 zł (15%)