Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/55/UE już pod koniec 2018 roku szpitale publiczne wszystkich państw członkowskich będą zobligowane do akceptacji faktury elektronicznej w standardzie europejskim. EDICOM aktywnie współpracuje z instrumentem finansowym CEF (ang. Connecting Europe Facility), promując projekt wdrażania rozwiązania do fakturowania elektronicznego zgodnie ze standardem europejskim.

W celu wyjaśnienia nowego obowiązku i możliwości otrzymania dofinansowania na wdrożenie rozwiązania do fakturowania elektronicznego EDICOM organizuje w dniach 17 i 19 października w Warszawie i Katowicach darmowe warsztaty dla polskich szpitali.

Dodatkowo, jako firma wdrażająca rozwiązania EDI (elektroniczna wymiana danych) w sektorze publicznym w wielu krajach europejskich, opowiemy jak szpitale mogą usprawnić swoje procesy. Skupimy się na podstawowych transakcjach między szpitalem, a dostawcami.

Zaproszenie kierujemy do dyrekcji szpitali oraz działów: księgowości/IT/zakupów.
ZAPISZ SIĘ NA NASZE DARMOWE WARSZTATY: EUROPEJSKA FAKTURA ELEKTRONICZNA W SZPITALACH PUBLICZNYCH (kliknij i wybierz datę)