Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

23.09.2020 r. o godz. 12:00 rozpoczęło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem Pana Andrzeja Mądrali – Wiceprezydenta Pracodawców RP, z udziałem m.in. Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia, Pani Józefy Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Izabeli Kucharskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, Pana Wojciecha Maksymowicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pana Bernarda Waśko – Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ. Polską Federację Szpitali reprezentował Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz, który także jest w zespole ds sieci szpitali przy MZ.

Polska Federacja Szpitali należy do Pracodawców RP, reprezentując głos sektora szpitalnego.

Dyskusja dotyczyła strategii walki z pandemią COVID-19 oraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Pracodawcy RP, apelując do Ministerstwa Zdrowia o przywrócenie dialogu społecznego 
w ramach Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, podzielili się również problemami nurtującymi naszych członków w zakresie finansowania i organizacji opieki zdrowotnej. W odpowiedzi na przedstawione problemy otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź ze strony Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ. Mamy olbrzymią nadzieję, że jest to zapowiedź dobrego dialogu między świadczeniodawcami skupionymi wokół naszej organizacji a resortem zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Treść pisma wraz z odpowiedziami MZ i NFZ przesyłamy poniżej:

pismo-prezesa-nfz

pismo-do-mz-rds-pytania-9

odpowiedz-do-pracodawcow-rp