Central Harnet Hospital slider graphic
W dniu 6.06.2024 odbyło się spotkanie Oficerów Łącznikówych European Hospital& Healthcare Federation HOPE. Polska Federacja Szpitali była reprezentowana przez Ligię Kornowska, Dyrektor Zarządzającą PFSz.
Tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły:
  • Europejskiej Przestrzeni Danych (EHDS) – rozmawiano o potrzebnych aktów prawnych, które dostosują przepisy na poziomie krajowym. Podniesiona została kwestia struktury danych do przesyłania ze szpitali do systemu centralnego oraz potencjalnego wynagrodzenia dla szpitali za tę aktywność.
  • AI Act i cyberbezpieczeństwa. HOPE zakończyło projekt HosmartAI i analizuje jego wyniki. Podkreślono także zaangażowanie HOPE w działania związane z ENISA i europejskim cyberbezpieczeństwem. Polska została przedstawiona jako jeden z liderów aktywności w obszarze AI i cyberbezpieczeństwa.
  • Płatności opóźnionych. Parlament przyjął stanowisko dotyczące walki z opóźnionymi płatnościami w transakcjach handlowych 23 kwietnia 2024 r. Ważne jest, aby określić, czy szpitale są uznawane za “podmioty gospodarcze” w różnych krajach.
  • Nowych legislacji farmaceutycznych. Parlament przyjął stanowisko dotyczące dyrektywy o produktach leczniczych. Przedyskutowano również stanowiska HOPE dotyczące wyłączeń szpitalnych i niedoborów.
Poruszono także tematy:

  • Porównawcze działania na rzecz bezpieczeństwa pacjentów: Rozpoczęto prace nad projektem SAFEST.
  • Zielony Ład: Przedstawiono dokument zawierający dobre praktyki członków HOPE w ramach Zielonego Ładu. PFSz uzupełniła dokument swoimi działaniami w zakresie ESG.
  • Przegląd projektów HOPE: Zaprezentowano aktualizacje bieżących projektów.

PodsumowanieSpotkanie podkreśliło znaczenie zaangażowania HOPE w kluczowe obszary polityki zdrowotnej UE, w tym digitalizację, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i legislację farmaceutyczną. Omówiono również kwestie dotyczące opóźnionych płatności oraz przygotowania do nadchodzących wyborów europejskich.

Polska Federacja Szpitali aktywnie partycypuje w aktywnościach HOPE, zgłasza problemy, które pojawiają się w regulacjach krajowych oraz podkreśla rolę polskiej ochrony zdrowia na arenie międzynarodowej.