Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na kurs e-MBA w ochronie zdrowia.

Programu MBA stanowiącego najwyższy etap edukacji menedżerskiej, w niektórych krajach zrównany ze studiami podyplomowymi lub magisterskimi (Master of Business Administration). Kursy MBA powstały na potrzebę praktyków biznesu pełniących funkcje kierownicze, dla których podstawowym kierunkiem wykształcenia nie było zarządzanie, w tym głównie inżynierów.

Kurs Prometriq e-MBA skierowany jest do pracowników ochrony zdrowia, a jego celem jest lepsze zrozumienie czynników wpływających na specyfikę funkcjonowania sektora.

Załączamy harmonogram studiów oraz folder informacyjny.

Prometriq e-MBA
Prometriq e-MBA