F.P.H. RYŁKO dołączył do grona członków wspierających PFSz.

Firma we współpracy z firmą BATIST Medical Polska ma przyjemność przedstawić innowacyjny wyrób polskiej produkcji – fartuch ochronny zakwalifikowany jako wyrób medyczny(spełnia wymagania normy PN-EN 13795:2-2019), który dodatkowo jest zgodny z wymaganiami stawianymi środkom ochrony indywidualnej PB (spełnia wymagania normy PN-EN 14126:2003 + AC:2004).

Fartuch FLL może zastąpić kombinezon ochronny w miejscach i wśród personelu o niższym poziomie narażenia na COVID-19 i dedykowany jest w szczególności szpitalom, placówkom służby zdrowia, prywatnym przychodniom czy DPS-om.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną kartą produktu zawierającą szczegółowy opis fartucha oraz wyniki badań wykonane w niezależnych, akredytowanych laboratoriach w Polsce (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Sieć Badawcza Łukasiewicz) oraz w Belgii (CENTEXBEL).

 

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt:

Marek Ryłko | F.P.H. RYŁKO <marek.rylkofashion@gmail.com>

 

210420_FLL_Opis reklamowy i normy ver. 7