Polska firma First Byte jest właścicielem oprogramowania klasy RPA o nazwie Wizlink®, które pozwala automatyzować nudne i powtarzalne czynności realizowane na ekranie komputera.

Ochrona zdrowia to obszar z dużym potencjałem w kontekście wykorzystania cyfrowych pracowników, szczególnie w sytuacji braków kadrowych i zwiększonej ilości obowiązków. Dzięki wykorzystaniu technologii RPA podmiot medyczny jest w stanie efektywniej zarządzać personelem, dzięki czemu pracownicy mogą zaoszczędzony czas wykorzystać na kontakt z pacjentem, bądź na inne czynności wymagające wiedzy eksperckiej. Co ważne, wdrożenie rozwiązań klasy RPA nie wymaga modyfikacji istniejących systemów informatycznych, czy też istotnych zmian w procesach. Roboty programowe działają na tym samym poziomie interfejsu użytkownika co człowiek. Dodatkowo budowanie scenariuszy dla robotów w Wizlink® odbywa się w intuicyjnym narzędziu i nie wymaga wiedzy programistycznej, co znacząco skraca czas i koszty wdrożenia.

Sektor prywatny od kilku lat czerpie korzyści z zatrudniania cyfrowych pracowników. Sektor publiczny, wliczając ochronę zdrowia, zaczyna się dopiero tym interesować. Chodzi tu głównie o procesy administracyjne, jak np. praca z dokumentami, przekazywanie danych pomiędzy systemami, zarówno obecnymi w podmiocie medycznym, jak również systemami centralnymi – w tym rejestrami państwowymi (NFZ). Mogą być to także procesy rutynowe, takie jak obsługa wypełnionych formularzy, komunikacja z pacjentem, tworzenie raportów, bądź nadzorowanie dystrybucji leków na oddziałach. Całość jako uzupełnienie już działających w organizacji procesów oraz aplikacji klasy HIS, POZ, HR, diagnostyka itp.

W grudniu 2021 Wydział Rozwoju Innowacji Ministerstwa Zdrowia wpisał oprogramowanie Wizlink® do wewnętrznego rejestru innowacji. Po zapoznaniu się z możliwością wykorzystania oraz samym działaniem robotów programowych, rozwiązanie to znalazło się we wspomnianym rejestrze i jest rekomendowane jako możliwe do wykorzystania, jeśli będzie się wpisywać w kierunek rozwojowy ochrony zdrowia. Oprócz tego First Byte od lat angażuje się w działania edukacyjne w obszarze RPA, czego wynikiem jest m.in. współpraca z uczelniami oraz członkostwo w Koalicji AI w zdrowiu.