Do grona członków wspierających #PFSz dołączą firma MAXTO ITS.

Jednym z wyzwań  dzisiejszej medycy  jest trafna analiza wyników badań i obserwacji pacjenta spływających z wielu źródeł.Dlatego też celem  MAXTO jest  rozwinięcie oferty dla sektora medycznego o rozwiązania mające na celu zintegrowanie danych o pacjencie w jednym miejscu.

Maxto ITS jest partnerem firmy ASCOM, lidera w rozwiązanych klasy CIS (Clinical Information System) systemu wspomagania decyzji lekarza dedykowanego dla szpitalnych oddziałów OIT, bloku operacyjnego i SOR. Systemy kliniczne stanowią podstawę do tworzenia skoordynowanej opieki medycznej.

 

Pakiet Digistat to zaawansowany system oprogramowania do zarządzania danymi pacjentów, zaprojektowany specjalnie do użytku przez lekarzy, personel pielęgniarski, ratowników medycznych i administratorów. Pakiet oprogramowania składa się z zestawu modułów, które mogą pracować samodzielnie lub być w pełni zintegrowane, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do zarządzania danymi pacjentów.

Główne moduły systemu:

  • Digistat Smart Central to moduł, który w sposób ciągły pozyskuje dane z urządzeń powiązanych z pacjentem (np. pompy infuzyjne, monitor pacjenta, respirator, urządzenie do dializy itp.) i wyświetla je za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika. Moduł zapewnia lekarzom informacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego i zwraca uwagę na alarmy, które mogą wystąpić w podłączonych urządzeniach. Zebrane dane prezentowane są w sposób graficzny w przedziałach czasowych. Dzięki zastosowaniu tego modułu personel medyczny jest na bieżąco informowany o sytuacji na oddziale.
  • Digistat Critical Care- to moduł zaprojektowany w celu ucyfrowienia dokumentacji medycznej prowadzonej na oddziałach OiT. Digistat Critical Care, pomaga lekarzom i pielęgniarkom w usprawnieniu procesów opieki i poprawie wydajności. Lekarze mają dostęp do ręcznie wprowadzonych danych oraz do informacji uzyskanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego z podłączonych urządzeń i systemów medycznych takich jak HIS, PACS, LIS itd. w jednym module, w którym mogą zaplanować cały proces leczenia pacjenta, porównywać wyniki i tworzyć schematy leczenia.
  • Digistat Surgery  (SIS) to kompleksowe rozwiązanie spełniające wymagania każdego pracownika w zakresie przepływu pracy w jednostkach organizacyjnych oddziału chirurgicznego.  W module tym, można zorganizować pracę bloku operacyjnego od planowania wizyt po planowanie sali operacyjnej, od znieczulenia po dokumentację chirurgiczną, od zarządzania magazynem po optymalne wykorzystanie zasobów. Rozwiązanie to przynosi znaczące korzyści we wszystkich aspektach przepływu pracy chirurgów i anestezjologów. Ważnym elementem systemu jest cyfrowa karta znieczulenia, która jest kolejnym etapem ucyfrowienia dokumentacji medycznej.
  • Digistat Wearables:  to moduł umożliwiający monitorowanie pacjenta w trybie 24/7 w zakresie saturacji, temperatury ciała, rytmu serca i aktywności ruchowej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i aplikacji dla centrów monitorowania. Digistat Wearables, jest najbardziej zróżnicowaną platformą pod względem ilości urządzeń które mogą być zintegrowane, takich jak:  ciśnieniomierz, pulsoksymetr, gleukometr, czy opaska biometryczna. Platforma od strony administracyjnej daje możliwość personelowi medycznemu zarządzenia procesem monitorowania poprzez tworzenia własnych schematów powiadamiania. Została ona wykorzystana do procesu obserwacji podczas kwarantanny pacjentów we Włoszech w pierwszej fali pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV2

 

Zapraszamy do kontaktu z firmą:

Izabela Kafka |Dyrektor Działu Healthcare IT| kom. +48 506 114 467 | ikafka@maxtoits.pl