W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, oraz dużym zainteresowaniem poprzedniej edycji mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne bezpłatne warsztaty organizowane w formie webinaru „Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych” organizowany przez firmę Formedis członka wspierającego #PFSz.


Data warsztatów: 19 kwietnia 2021 r.
Godziny szkolenia: 10:00 – 14:00

Warsztaty obejmą następujące bloki tematyczne:
1. Standard Rachunku kosztów – wprowadzenie.
2. Ośrodki powstawania kosztów (konta księgowe zespołu „5”) – zasady ich tworzenia, podział wg rodzajów działalności.
3. Ewidencja kosztów rodzajowych (konta księgowe zespołu „4”).
4. Omówienie rozdzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych.
5. Koszty osobowe – kategorie personelu, prawidłowe przypisanie etatów do OPK, znaczenie w procesie prawidłowej wyceny świadczeń.
6. Wycena procedur medycznych.

Zapisy na warsztaty: biuro@formedis.pl

#rachunekkosztów #nowewytyczne #szpitale #księgowość#dyrektorszpitala