W dniach 3-5 września 2019 odbyła się kolejna już XXIX edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, podczas którego ponownie zorganizowano Forum Ochrony Zdrowia.

Delegacja PFSz w składzie: Jarosław J. Fedorowski, Prezes; Janusz Boniecki, Wiceprezes; Beata Jagielska, członek zarządu; Ligia Kornowska, dyrektor zarządzający oraz Urszula Szybowicz, menedżer projektów bierze udział w Forum Ochrony Zdrowia, reprezentując polskie szpitale, niezależnie od ich modelu własnościowego, czy poziomu zabezpieczenia, wobec innych interesariuszy systemu. W Forum biorą udział także członkowie Rady Naczelnej PFSz: Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; Dariusz Madera, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu; Krystyna Walendowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem; Dariusz Olenski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej; Mariusz Paszko, Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego; Małgorzata Zalawa-Dabrowska, Dyrektor SPZZLO w Warszawie-żoliborzu.

“Cieszy udział obecność wielu interesariuszy systemu. W Forum brali udział członkowie organów PFSz.org w liczbie 15 osób. Uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych, wywiadach dla mediów, spotkaniach networkingowych, rozmowach kuluarowych. Mówiliśmy m.in. o konieczności pracy nad systemem referencyjnosci szpitali, koordynacji różnych poziomów opieki, nowych zawodach medycznych, nieproporcjonalnym wzroście kosztów funkcjonowania szpitali, dobrych praktykach zarządczych, value based healthcare oraz o uwarunkowaniach prawnych” dodaje Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz.

Mówiliśmy nie tylko o problemach szpitali ale także o sukcesach i innowacjach w polskich szpitalach.

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji i możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie, w obszarze finansowym, regulacyjnym i innowacji. Ze względu na jubileuszową edycje udział w Forum zapowiedziało blisko 500 gości: ministrowie zdrowia krajów europejskich, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy szpitali, eksperci, prezesi koncernów farmaceutycznych, a także wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy oraz media ogólnopolskie i branżowe. W roku 2019 dyskusje i panel będą toczyć się wokół następujących zagadnień:

 • Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia
 • Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?
 • Zdrowie dla Wszystkich wyzwaniem w XXI wieku
 • Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?
 • Wyroby i technologie medyczne – czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?
 • Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach
 • Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – potrzebna ewolucja czy rewolucja?
 • Polska Polityka Lekowa – innowacyjna, dostępna, transparentna
 • Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia
 • Value Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny
 • Cukrzyca – problem cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy.
 • Program Rozwoju Badań Klinicznych – u progu systemowych zmian
 • Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia – ile państwa, ile samorządu?
 • Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej

Podsumowanie debaty „Wspólnie dla zdrowia”

Resort zdrowia w Krynicy podsumuje także ogólnonarodową debatę „Wspólnie dla Zdrowia”. To właśnie podczas ubiegłorocznego, IX Forum Ochrony Zdrowia odbyła się druga konferencja w ramach tej inicjatywy. Było to spotkanie przedstawicieli rządu, którzy na ochronę zdrowia spojrzeli z perspektywy swoich resortów. Podkreślano, że sektor zdrowia to ważny podmiot na gospodarczej mapie państwa, reprezentujący pracodawców, innowatorów, badaczy, przedsiębiorców zdolnych do ekspansji na międzynarodowych rynkach. To także strategiczny uczestnik w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. I dlatego o przyszłości ochrony zdrowia w szerokim kontekście gospodarczym i społecznym należy rozmawiać w perspektywie wielosektorowej.

„Spotkania w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy są niezwykle ważne. Poruszyliśmy tutaj wiele tematów dotyczących finansów, gospodarki i ekonomii w ochronie zdrowia. Potrzebujemy rozmowy wszystkich zainteresowanych środowisk o budowie systemu, który będzie musiał uwzględnić rosnące potrzeby i wykorzystać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą choćby postęp naukowy i technologiczny w medycynie. Debata „Wspólnie dla Zdrowia” pomoże nam opracować najlepsze scenariusze do zmiany i ulepszenia systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówił w ub. roku w Krynicy prof. Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia.

Na zakończenie jednego z dni konferencji odbył się koncert KARDIOBAND, w skład którego wchodzi Jarosław J.Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

 

Więcej zdjęć z wydarzenia dostępna jest na FB oraz Linkedin/