Za nami gala, laudacje i wręczenie statuetek. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w ramach konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia.

Wśród tegorocznych laureatów znajdziemy przedstawicieli PFSz!

“Menedżerem Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne została Bożena Łapińska – dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach, w którym na początku pandemii utworzony został oddział leczący pacjentów z zaburzeniami psychicznymi chorych na COVID-19. Laudację wygłosił Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, który podkreślił, że laureatka podczas pandemii podjęła działania wykraczające poza jej miejscowość. Z kolei Bożena Łapińska uznała, że jest to nagroda dla całej psychiatrii. A co powinno cechować dobrego dyrektora? Odwaga i codzienne podejmowanie ryzyka.

Wyróżnieni w tej kategorii to:
• dr n. med. Konrad Jarosz, dyrektor SPSK nr 1 PUM w Szczecinie
• Agnieszka Kujawska-Maciąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
• Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego ds. pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
• dr n. med. Jerzy Ostrouch, prezes zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
• Artur Wnuk, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Menedżerem Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne została Anna Farmas, dyrektor zarządzająca Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi – Medinet sp. z o.o., w którym wykonuje się operacje kardiochirurgiczne. Pacjentami są zarówno dorośli, jak i dzieci. Decyzją ministra zdrowia szpital został przekształcony w covidowy. To było naprawdę duże logistyczne przedsięwzięcie i zarządzanie kryzysowe. Wygłaszający laudację Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, podkreślił, że w placówce zapewniano najlepsze leczenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Anna Farmas za refleksję z tamtego czasu, a i z obecnego (po raz trzeci zostali szpitalem covidowym), uznała cytat z Szymborskiej o tym, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.

Wyróżnieni w tej kategorii to:
• Michał Feldman, dyrektor zarządzający w NZOZ Centrum Terapii Dialog
• Rafał Olejnik, prezes zarządu Kliniki Nova Spółka z o.o. w Kędzierzynie Koźlu”

Wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna otrzymał Wojewódzki Szpital im. św. Ojca. Pio w Przemyślu.

Wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa otrzymała Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali

Nagrodę specjalną „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” otrzyma: prof. Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej “Menedżera Zdrowia”, prezes Polskiej Federacji Szpitali

źródło:https://www.termedia.pl/wartowiedziec/Gala-konkursu-Sukces-Roku-w-Ochronie-Zdrowia-Liderzy-Medycyny,45334.html

Wszystkich wyróżnionym serdecznie gratulujemy!