Mamy zaszczyt poinformować, że do grona członków Polskiej Federacji Szpitali dołącza Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jest to publiczny zakład opieki zdrowotnej, a organem tworzącym Szpital jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Koncepcja budowy Szpitala Specjalistycznego w Katowicach – Ochojcu pod nazwą Śląskie Centrum Medyczne (ŚCM) powstała w II połowie lat 60 – tych ubiegłego stulecia. Inicjatorem był ówczesny wojewoda gen. Jerzy Ziętek

Śląskie Centrum Medyczne miał tworzyć:

  • Wieloprofilowy Szpital Specjalistyczny
  • Śląski Ośrodek Kardiologii a także
  • Szkoła Pielęgniarstwa i
  • dwa Hotele Pracownicze

Jesienią 1977 roku nastąpiło otwarcie Szpitala Specjalistycznego obecnie zwanego Specjalistycznym Szpitalem Wieloprofilowym, a już rok później, dzięki staraniom profesora Leszka Gieca, rozpoczęto budowę Śląskiego Ośrodka Kardiologii.

Zaangażowanie i organizację zespołów kardiochirurgicznych (i anestezjologicznych) Śląski Ośrodek Kardiologii zawdzięcza pełnej poświecenia pomocy ówczesnego Kierownika Katedry i Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu – prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Religi. Zaś organizację zespołów anestezjologicznych Ośrodka zawdzięcza Kierownikowi Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr hab. n. med. Annie Dyaczyńskiej – Herman i prof. dr hab. n. med. Zygmuntowi Antoszewskiemu, który w roku 1988 zorganizował i został kierownikiem Kliniki Kardiologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Ośrodka Kardiologii.

Szpital jako całość otrzymał nazwę Górnośląskie Centrum Medyczne (GCM) a wchodzące w jego skład specjalistyczne dwie jednostki organizacyjne nazwano:

  • Górnośląski Ośrodek Kardiologii (GOK),
  • Szpital Specjalistyczny Wieloprofilowy (SSW)

W 2000 roku ten Wielospecjalistyczny Szpital w Katowicach – Ochojcu wszedł do grona szpitali klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej jako Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne.

Podstawowym celem działania Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Witamy w gronie członków #PFSz!

źródło:https://www.gcm.pl/index.php/strona-28-historia_gcm.html