Już 21.02.2021 rusza rekrutacja do  Hackathonu “HAcK NA ZDROWIE” organizowanego przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Hackathon “HAcK NA ZDROWIE” to kilkudniowy sprint szkoleniowo-projektowy podczas którego studenci mają szansę rozwijać swój pomysł na innowacje i zyskać wsparcie na jego wdrożenie w życie.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych Uczelni Wyższych z terenu województwa łódzkiego.

Celem Hackathonu jest wypracowanie prototypu, projektu low-fidelity innowacyjnego produktu cyfrowego lub analogowego, aplikacji lub usługi z branży medycznej w jednym z obszarów: zarządzanie, cyfryzacja lub zdrowie.

W trakcie Hackathonu uczestnicy mają możliwość pracowania nad konkretnymi wyzwaniami, które wyznaczą im firmyuczestniczące w wydarzeniu. Podczas kilku dni intensywnej pracy projektowej studenci zostaną również objęci wsparciem mentorów i mentorek z branży medycznej i  technologicznej, którzy będą czuwali nad rozwojem ich innowacji. A po wydarzeniu uczestnicy będą mieli szansę na kontynuowanie swojego projektu pod okiem specjalistów w zakresie akceleracji projektów. W ramach wydarzenia odbędą się również szkolenia z zakresu myślenia projektowego design thinking, budowania modeli biznesowych czy elevator pitch.

 

Hackathon to nie tylko szansa na zdobycie cennych nagród, poszerzenie swoich kompetencji i kontaktów ale również szansa na stworzenie innowacyjnego Startup’u w obszarze medyczno-technologicznym.

Szczegóły na temat wydarzenia na :

 

Patroni wydarzenia:

Polska Federacja Szpitali, Młodzi w Łodzi

 

Partnerzy strategiczni:

Politechnika Łódzka, Biuro Karier Politechniki Łódzkiej, Instytut Informatyki Stosowanej

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego

Polskie Towarzystwo Informatyczne (oddział Łódź)

Centrum Innowacji i Transferu i Technologii

 

Partnerzy biznesowi:

Ericsson, Wizilink