Grupa robocza HB-HTA Hospital-based Health Technology Assessment działająca w ramach międzynarodowej organizacji HTAi (Health Technology Assessment International) przeprowadza badanie ankietowe mającą na celu zdefiniowanie obecnych praktyk oceny technologii medycznych w szpitalach (HB-HTA) na poziomie globalnym. Celem jest zebranie danych na temat aktualnych działań HB-HTA, ale także postrzegania roli, potencjału i barier dla HB-HTA na poziomie międzynarodowym.

Dlatego odbiorcami naszej ankiety są zarówno szpitale przeprowadzające HTA (wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmuje w tym przypadku 20-25 min), jak i szpitale nieprowadzące HTA (wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmuje w tym przypadku ok. 10 min), a także krajowi, regionalni lub lokalni decydenci, w tym agencje HTA (10 min).

Aby uzyskać dostęp do ankiety click here.

Ankieta jest otwarta dla wszystkich, w tym nie będących członkami/członkiniami międzynarodowej organizacji HTAi.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do poniedziałku 29 maja 2023 r.

Wyniki zostaną omówione podczas dorocznego spotkania HTAi w czerwcu 2023 r. i opublikowane.