Do grona członków wspierających PFSz dołącza firma HOSPITAL INVESTMENT GROUP TELERADIOLOGIA24  LIDER TELERADIOLOGII W POLSCE 

 Teleradiologia24 posiada status podmiotu wykonującego działalność leczniczą od 2008 roku. 

Teleradiologia24 jako jeden z pierwszych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce zaczął oferować usługę zdrowotną dla podmiotów trzecich niepowiązanych, polegającą na zdalnym wsparciu obszaru radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie oceny wykonanych obrazów przez lekarzy specjalistów z nim współpracujących. 

Na przestrzeni lat działalności Teleradiologia24 objęła zdalną diagnozą radiologiczną ponad 170 podmiotów medycznych w Polsce, współpracując z ponad 100 lekarzami radiologami. 

Co między innymi wyróżnia tę firmę?

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W TELERADIOLOGII o Od 15 lat status podmiotu leczniczego 

  • Ponad 170 podmiotów objętych usługą teleradiologii 
  • Współpraca z podmiotami medycznymi o każdym stopniu referencyjności 
  • Opisy badań RTG, TK, MRI, mammografie (zwykłe, skriningowe), densytometria, stomatologia. 
  • Ponad 100 lekarzy radiologów współpracujących z Teleradiologia24 
  • Zarząd firmy reprezentowany przez lekarza medycyny posiadającego specjalizację 2 stopnia w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe oraz menadżera z 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami medycznymi w Polsce

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO o Od wielu lat poddajemy się zewnętrznej ocenie niezależnych jednostek certyfikacyjnych posiadając w trybie ciągłym ważne certyfikaty ISO potwierdzające realizację usługi teleradiologii zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie: ▪ ISO 9001 – norma odnosząca się do jakości świadczonej usługi 

ISO 27001 – norma odnosząca się do bezpieczeństwa danych przekazywanych w procesie świadczenia usługi teleradiologii, Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze w strukturze firmy 

HIG2023