W systemach ochrony zdrowia różnych państw stosowane są odmienne zasady refundacji. Miliony pacjentów nie mogą skorzystać z innowacyjnych metod leczenia. Dostęp do leków to nadal wyzwanie. Eksperci oraz decydenci powinni dążyć do zrównoważonego i pełnego zaspokojenia potrzeb pacjentów, ograniczania kosztów, wyróżniania i dofinansowania innowacji, a także wspierania rozwoju przełomowych terapii.

17 i 18 maja 2021 r. zapraszamy na I edycję międzynarodowej konferencji „Priorities and challenges in Polish and European drug policy”, w której wezmą udział eksperci z zakresu ochrony zdrowia, wybitni klinicyści oraz europarlamentarzyści i przedstawiciele międzynarodowych organizacji z obszaru zdrowia i medycyny. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja stworzy warunki do wielopoziomowej dyskusji i da szansę na wypracowanie rozwiązań kluczowych do realizacji lokalnych i globalnych potrzeb w polityce lekowej.

Pierwszego dnia * podczas paneli międzynarodowych poszukamy odpowiedzi na pytania, jak skutecznie refundować przełomowe terapie w neurologii, onkologii, chorobach rzadkich i chorobach cywilizacyjnych. Zaprezentujemy również:

 • przykłady najlepszych praktyk w opiece nad pacjentami onkologicznymi;
 • europejskie systemy opieki nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi;
 • wyzwania związane z dostępem do leków – znaczenie polityki cenowej i refundacyjnej.

Pierwszy wykład w sesji inauguracyjnej panelu międzynarodowego dotyczący przejrzystości cen farmaceutycznych na rynkach europejskich wygłosi prof. Walter Van Dyck z Vlerick Business School, gdzie kieruje Centrum Zarządzania Opieką Zdrowotną oraz Obszarem Zarządzania Technologią i Operacjami. Jest także współzałożycielem Funduszu Strategii Leków Personalizowanych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych KU Leuven w Belgii.

Swój udział w panelu zapowiedzieli m.in.:

 • Herb Riband, konsultant ds. opieki zdrowotnej opartej na wartościach ze Szwajcarii, założyciel InnAxx Consulting, firmy współpracującej z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi, start-upami i pracownikami akademickimi, którzy reprezentują innowacyjne podejście w ochronie zdrowia oparte na bazach danych i innowacyjnych technologiach;
 • Sarah Rickwood, wiceprezes IQVIA, międzynarodowej firmy obsługującej połączone branże technologii informatycznych i badań klinicznych. Zajmuje się między innymi problemami związanymi z wykorzystaniem i oddziaływaniem innowacyjnych leków i wyzwaniami podczas wprowadzania ich na rynek oraz możliwościami rynkowymi leków biopodobnych;
 • dr Andrzej Ryś, dyrektor ds. Systemów Zdrowotnych, Produktów Medycznych i Innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, lekarz specjalizujący się w radiologii i zdrowiu publicznym. Dr Rys był założycielem i dyrektorem Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • prof. Natacha Bolanos, regionalny manager w Lymphoma Coalition Europe i koordynator w Harmony Alliance T-cell Lymphoma Consortium, członek komisji ds. europejskich przy EHA (European Hematology Association), BelgiaBrała udział w wielu procesach oceny technologii medycznych i reprezentuje głos pacjentów w Narodowym Planie Dostępu do Innowacyjnych Terapii w Hiszpanii.

 

Drugi dzień będzie poświęcony w całości polityce lekowej w Polsce w wybranych obszarach terapeutycznych z omówieniem wyzwań, przed jakimi stoi Ministerstwo Zdrowia. Szczególnie liczymy na udział decydentów z resortu zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ dyskusje będą dotyczyły polskich realiów.

Podczas sesji zostaną poruszone m. in. tematy związane z:

 • polską polityką lekową,
 • profilaktyką CMV,
 • diagnostyką i dostępem do leczenia chorób nowotworowych,
 • priorytetami w polityce lekowej w obszarze onkohematologii i onkologii,
 • wyzwaniami dotyczącymi polityki lekowej w obszarze chorób rzadkich.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu. DP_2021_PROGRAM KONFERENCJI