IC Solutions jest polską firmą technologiczną wywodzącą się ze środowiska akademickiego – jej początek działalności nierozerwalnie związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który nadal zaliczany jest do grona udziałowców spółki. Opracowany przez jej założycieli system IC Pen umożliwia digitalizację dokumentów z zachowaniem ich ważności prawnej.

System IC Pen jest w stanie zdigitalizować treść dokumentu oraz złożony pod nim podpis – zbierając takie dane jak , zamaszystość czy siłę nacisku wraz z dokumentem odkłada złożony pod nim – tzw. podpis biometryczny.
Opracowana i stale rozwijana technologia znalazła zastosowanie w wielu obszarach jak, np. medycynie, sprzedaży, kontroli jakości produkcji, badaniach naukowych, administracji, wytwarzaniu energii elektrycznej, czy obserwacjach wyborów przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. IC Solutions w ciągu 12 lat funkcjonowania pomogło zdigitalizować  blisko 27 milionów dokumentów, wykorzystując do tego 11500 urządzeń.
W wyniku nawiązanej współpracy z czołowymi dostawcami systemów HIS (Asseco Poland, Compu Group Medical Poland, Comarch Healthcare, Gabos Sofware i Nexus Polska) technologia IC Pen jest w stanie efektywnie cyfryzować dokumentację medyczną w 90% szpitali w Polsce.


W chwili obecnej z rozwiązania oferowanego przez IC Solutions są wykorzystywane przez placówki medyczne do digitalizacji takich dokumentów jak: zgody na czynności medyczne, formularze, ankiety oraz oświadczenia wypełniane i podpisywane przez pacjentów.
Obowiązujące przepisy prawne wymagają by dokumenty takie jak wskazane powyżej były podpisane i przechowywane w sposób ważny prawnie. Jednocześnie w momencie, gdy system opieki medycznej przechodzi transformację cyfrową, zgody pacjentów są jednym z ostatnich elementów, które choć trudne w cyfryzacji wymagają objęcia ich procesem digitalizacji, przy jednoczesnym zachowaniu ważności prawnej składanych na nich podpisów. Placówki takie jak Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Szczecinie przekonały się, że wdrażając system IC Pen możliwe jest skuteczne ucyfrowienie dokumentów, które dotychczas, jako szczególnie ważne, były tworzone i przechowywane wyłącznie w formie papierowej. W tym celu ww. jednostki wykorzystują urządzenia takie jak: długopisy cyfrowe, tablety i ekrany z rysikami, których obsługa nie stwarza trudności pacjentom i pozwala sprawnie tworzyć dokumentację medyczną w postaci elektronicznej.


Co więcej system IC Pen posiadając integrację z powszechnie wykorzystywanymi przez szpitale systemami HIS jest w stanie wysłać stworzoną i podpisaną przez pacjenta dokumentację bezpośrednio do jego elektronicznej kartoteki w szpitalnym systemie informacyjnym.
Ograniczenie lub też całkowite wyeliminowanie papierowej dokumentacji w procesie pozyskiwania zgód pacjentów pozwala osiągnąć mierzalne oszczędności finansowe, usprawnić pracę personelu medycznego, poprawić jakość obsługi pacjentów oraz zoptymalizować obieg dokumentacji medycznej.
Dobór wdrażanych urządzeń zależny jest od specyfiki działania placówki medycznej, dostępności do sieci teleinformatycznej oraz sytuacji czy momentu, w którym pozyskiwane są pisemne zgody pacjentów. Rozwój systemu i dobór urządzeń został wypracowany wspólnie z naszymi klientami podczas licznych wdrożeń w placówkach medycznych, dzięki temu komponenty systemu mogą lepiej odpowiadać indywidualnym potrzebom każdego szpitala.

Stworzony przez IC Solutions system jest jedynym rozwiązaniem oferującym ważną prawnie digitalizację dokumentacji medycznej we wszystkich powszechnie występujących okolicznościach.
Pracując nad dalszym rozwojem systemu IC Pen m.in. poprzez tworzenie nowych komponentów takich jak IC Skaner możliwe jest także sprawne skanowanie oraz opatrywanie podpisem cyfrowym wszystkich, także wytworzonych wcześniej lub poza jednostką, dokumentów medycznych.

Obecnym celem IC Solutions jest stworzenie hubu autoryzacyjnego, który pozwoli ucyfrowić wszystkie procesy w medycynie związane z dokumentacją konieczną do opatrzenia podpisem.