banner-17

13 maja – 09 czerwca 2024 r.

 

Przygotował Bogusław Budziński – Koordynator Krajowy Pr. HOPE Exchange – grudzień 2023

 

Polska Federacja Szpitali jako Członek Europejskiej Federacji Szpitali, w bieżącym roku, po raz dwunasty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej dla managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. Program będzie mieć miejsce pomiędzy 13-tym maja a 9-tym czerwca 2024 roku w ponad dwudziestu krajach europejskich. Aktualnie jesteśmy w momencie międzynarodowej weryfikacji wstępnie zakontraktowanych uczestników do jego odbycia. Cieszymy się, że większość kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani latem b.r. do programu, potwierdzili gotowość uczestnictwa w jego przyszłorocznej edycji. Mamy też nowe osoby, które zostały zakwalifikowane do programu. Polskie szpitale, które zaprosiły gości z zagranicy utrzymują gotowość ich przyjęcia w roku 2024. Tematyką wiodącą programu będzie:

„Utrzymanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia”.

Poniżej ośrodki zapraszające Partycypantów europejskich do Polski (które jednocześnie są zobligowane do przygotowania dla nich indywidualnych programów):

 

 1. 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie będzie gościł Portugalczyka – Carlosa Carvalho, kierownika kontroli zarządczej z Uniwersyteckiego Szpitala de SAO JOAO w Porto oraz niderlandzkiego szefa pielęgniarstwa Anne Barta Jansena – pracującego w Szpitalu Klinicznym OLVG w Amsterdamie.

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Biziela w Bydgoszczy przygotował miejsca dla: Hiszpanki Ursuli Palmer Gomez – kierowniczki działu PR i komunikacji ze Szpitala Uniwersyteckiego Virgen del Rosio w Sewilli, Dunki Pia’i Klitgaard, szefowej departamentu sekretarek medycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Aarhus oraz zarządzającejlogistyką i utrzymaniem szpitali Klinicznego Stowarzyszenia Zdrowia w Wiedniu Austriaczki Alexandry Machian.

Z kolei Polska deleguje następujących kandydatów do następnego etapu (weryfikacja językowa i merytoryczna będzie prowadzona przez ośrodki zagraniczne do końca stycznia 2024 r.) na Partycypantów Programu:

 1. Karolina Korzeniowska – kierowniczka działu HR i Płac w Szpitalu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – wyjedzie na Maltę,
 2. Anna Dubicka – zastępca kierownika biura zarządu Szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – odbędzie staż we Włoszech,
 3. Beata Jóźwiak – kierowniczka działu Umów z Pracownikami i Wynagrodzeń z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Biziela w Bydgoszczy, jest na liście kandydatów oczekujących na zaproszenie,
 4. Anna Burak – naczelna pielęgniarka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Biziela w Bydgoszczy – wybierze się do Portugalii,
 5. Dr n. med. Bożena Adamkiewicz – ordynatorka oddziału Neurologii i Udarów w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, pojedzie do Niemiec,
 6. Lek. med. Paweł Kopka – lekarz kardiolog, koordynator medyczny i ds. edukacji oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi został zakwalifikowany na wyjazd do Włoch,
 7. Wioletta Śląska-Zyśk – dyrektor naczelna Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie – wyjedzie do Grecji,
 8. Dawid Budny – zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi – jest na liście kandydatów oczekujących na zaproszenie,
 9. Małgorzata Błaszkowska – zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, wybierze się po doświadczenia do szpitali w Wielkiej Brytanii,
 10. Dr n. med. Marcin Mieszkowski – szef Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie – otrzymał propozycję uczestnictw w programie ze Szpitali w Niderlandach.

Docelowe jednostki ochrony zdrowia dedykowane wyjeżdżającym do odbycia programów indywidualnych, będą podane uczestnikom najpóźniej w styczniu 2024 roku.

 

Mamy pełne przekonanie, że tym razem program dojdzie do skutku a wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń jego uczestników programu będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegowani Partycypanci poinformują nas po powrocie do kraju, a wcześniej na finałowych prezentacjach wieńczących  program, które w tej edycji będą miały miejsce w Brukseli w dniach 07-09 czerwca 2024 r. oraz na konferencjach Polskiej Federacji Szpitali planowanych po tym terminie.

Wszystkim, polskim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą. Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości europejskich, którzy przybędą na program do Polski.

Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange,

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl

www.hope.be             www.federacjaszpitali.pl