Maska chirurgiczna z wkładem filtrującym z warstwą z nanowłókien, jest wyrobem typu IIR – czyli maską chirurgiczną jednorazowego użytku, klasyfikowanym jako wyrób medyczny, zgodny z wymaganiami normy EN 14683:2019 + AC: 2019 w zakresie wyrobów typu IIR ( BFE 99,89% oraz odporność na przesiąkanie).

Maska ta, jako jedna z niewielu w Europie, posiada badanie skuteczności filtracji wirusowej ( VFE 99,8%), przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Nelson Lab w USA.

Osiągnięte parametry stwarzają  wyjątkowy i najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia przed infekcją wirusową COVID-19.

Należy w tym miejscu nadmienić, że sam produkt oraz komponenty i materiały służące do wykonania wyrobu są wytwarzane w Unii Europejskiej ( w Republice Czeskiej ).

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE FFP

Półmaski filtrujące FFP2 i FFP3 dostępne obecnie na rynku – to wyroby przeznaczone do jednorazowego użycia, w czasie nieprzekraczającym jednej zmiany roboczej (ok. 8 godzin).

Jest to jednak parametr maksymalny i nieprzekraczalny, w sytuacji kiedy wyrób taki ulegnie przesiąknięciu – powinien podlegać natychmiastowej wymianie.

Osobną kwestią pozostaje przeznaczenie tego typu wyrobów. Półmaski filtrujące jako środki ochrony indywidualnej zostały stworzone do ochrony przede wszystkim przed cząstkami (pyłami), co nie jest jednoznaczne z ochroną przed aerozolami  zawierającymi lub mogącymi zawierać patogeny (w tym przypadku wirusy). Nie były dotąd stosowane w medycynie, zostały dopuszczone do użytku medycznego wyłącznie na podstawie rekomendacji wydawanych w początkowej fazie pandemii, w sytuacji braku dostępności innych środków ochronnych.

Norma EN 149:2001+A1:2009 jako kwalifikująco-badawcza, jak również norma EN 13274‑7:2019, określająca sposób przeprowadzania badania penetracji filtra cząstek stałych, wymagają przeprowadzenia testu skuteczności filtracji z zastosowaniem chlorku sodu oraz oleju parafinowego – z użyciem aerozoli tych substancji. Czas badania wynosi 5 minut.

Podsumowując- półmaski filtrujące FFP nie były i nie są badane na skuteczność filtracji wirusowej.

Biorąc pod uwagę zestawienie parametrów i wyników badań, a także klasyfikację i właściwości obu grup wyrobów, można jednoznacznie powiedzieć, że maski chirurgiczne typu IIR, z dodatkową warstwą nanowłókna stanowią wyraźnie lepszą alternatywę dla półmasek filtracyjnych FFP2 oraz FFP3 w zakresie ochrony przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem:

  1. Uzyskują wyższe parametry skuteczności filtracji – przeprowadzone badania wykazują skuteczność filtracji 99,89% dla nano masek – w porównaniu z 95% skuteczności dla półmasek FFP2 oraz do 99% dla półmasek FFP3
  2. Wytwarzają znacznie mniejsze opory oddechowe – dla nano masek średnie opory oddechowe na podstawie wyników testów wynoszą 55,52 Pa/cm2 – w porównaniu do 200-300 Pa dla półmasek FFP2 oraz FFP3
  3. Posiadają badania skuteczności filtracji wirusowej (VFE) przeprowadzone przez niezależne akredytowane laboratorium, wynoszące 99,8% skuteczności filtracji wirusowej – w porównaniu z całkowitym brakiem tego typu badań dla półmasek filtrujących FFP2 oraz FFP3.

 

#PFSz rekomenduje stosowanie masek Batist medical których skuteczność potwierdzona jest w niezależnych testach

PFSz,Batist,rekomendacja,2021,06.07