Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznym zestawieniem przygotowanym przez ekspertów IQVIA, dotyczącym rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej.

Przekazujemy Państwu comiesięczne zestawienia przygotowane przez ekspertów IQVIA dotyczące rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej w grudniu 2022 roku.

  • Polska – nowości na rynku

Na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzono 21 nowych marek produktów leczniczych, z poniższych grup anatomicznych:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
R – Układ oddechowy
Dowiedz się więcej…

  • Polska – nowe rejestracje 

W grudniu 2022 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 73 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 37 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład):
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
R – Układ oddechowy
S – Narządy zmysłów
V – Preparaty różne
Dowiedz się więcej…

  • Unia Europejska – nowe rejestracje

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała w grudniu 2022 roku, 12 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 8 nowych substancji czynnych (abaloparatyd, chlorek maraliksybatu –
oznaczony jako lek sierocy, geny białek powierzchniowych swoistych dla serotypu wbudowane w szkielet wirusa gorączki denga typu 2, gozetotyd galu [68Ga], lonkastuksymab tezyryny, spesolimab, tabelekleucel – oznaczony jako lek sierocy, tetraksetan wipiwotydu lutetu [ 177Lu]) oraz 4 substancji czynnych już stosowanych w medycynie, w tym jednej zarejestrowanej w nowej postaci i drodze podania (doustny oktreotyd – oznaczony jako lek sierocy). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
H – leki hormonalne działające ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
V – Preparaty różne
Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanych podsumowań oraz innymi interesującymi raportami, wiadomościami, publikacjami, konkursami i wydarzeniami on-line na Esculap.com oraz FB, a także na stronach IQVIA LI i FB.