Przekazujemy comiesięczne zestawienia przygotowane przez ekspertów IQVIA dotyczące rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej.

  • Polska – nowości na rynku

W lipcu 2022 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzono 20 nowych marek produktów leczniczych, z poniższych grup anatomicznych:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
D – Leki stosowane w dermatologii
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy

Dowiedz się więcej…

  • Polska – nowe rejestracje 

W lipcu 2022 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 76 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 30 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład).
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
D – Leki stosowane w dermatologii
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy

Dowiedz się więcej…

  • Unia Europejska – nowe rejestracje

W lipcu 2022 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 8 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (eksuparwowek eladokagenu – oznaczony jako lek sierocy, eptakog beta, lonafarnib – oznaczony jako lek sierocy) i 6 substancji czynnych już stosowanych w medycynie, w tym 1 substancji czynnej zarejestrowanej w nowym wskazaniu (budezonid – oznaczony jako lek sierocy). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
V – Preparaty różne

Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanych raportów oraz innymi interesującymi raportami i wiadomościami na Esculap.com oraz FB, a także na stronach IQVIA LI i FB.

Zapraszamy również do odwiedzenia innymi interesującymi raportami i wiadomościami na Esculap.com oraz FB, a także na stronach IQVIA LI i FB.