Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznym zestawieniem przygotowanym przez ekspertów IQVIA, dotyczącym rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej.

Przekazujemy Państwu comiesięczne zestawienia przygotowane przez ekspertów IQVIA dotyczące rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej w listopadzie 2022 roku.

  • Polska – nowości na rynku

Na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzono 20 nowych marek produktów leczniczych, z poniższych grup anatomicznych:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
C – Układ sercowo-naczyniowy
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
R – Układ oddechowy
Dowiedz się więcej…

  • Polska – nowe rejestracje 

W listopadzie 2022 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 74 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 31 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład).
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
D – Leki stosowane w dermatologii
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
R – Układ oddechowy
V – Preparaty różne
Dowiedz się więcej…

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała w listopadzie 2022 roku, 10 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (marybawir – oznaczony jako lek sierocy,
mitapiwat – oznaczony jako lek sierocy, sutymlimab – oznaczony jako lek sierocy) oraz 6 substancji czynnych już stosowanych w medycynie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO:
B – Krew i układ krwiotwórczy
H – leki hormonalne działające ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
N – Układ nerwowy
Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanych raportów oraz innymi interesującymi raportami, wiadomościami i wydarzeniami on-line (nowość!) na Esculap.com oraz FB, a także na stronach IQVIA LI i FB.