Przekazujemy comiesięczne zestawienia przygotowane przez ekspertów IQVIA dotyczące rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej.

Polska – nowości na rynku

W sierpniu 2022 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzono 16 nowych marek produktów leczniczych, z poniższych grup anatomicznych:

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
C – Układ sercowo-naczyniowy
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty
R – Układ oddechowy
Dowiedz się więcej…

Polska – nowe rejestracje 

W sierpniu 2022 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 85 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 35 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
R – Układ oddechowy
Dowiedz się więcej…

Unia Europejska – nowe rejestracje 

W sierpniu 2022 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 6 nowych substancji czynnych i 3 substancji czynnych już stosowanych w medycynie, w tym 1 substancja w nowej strukturze chemicznej. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO:

B – Krew i układ krwiotwórczy
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
N – Układ nerwowy
S – Narządy zmysłów
Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanych raportów oraz innymi interesującymi raportami, wiadomościami i webinarami na Esculap.com oraz FB, a także na stronach IQVIA LI i FB.