Przekazujemy Państwu comiesięczne zestawienia przygotowane przez ekspertów IQVIA dotyczące rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej w styczniu 2023 roku.

  • Polska – nowości na rynku

Na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzono 35 nowych marek produktów leczniczych, z poniższych grup anatomicznych:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
D – Leki stosowane w dermatologii
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty
R – Układ oddechowy
Dowiedz się więcej…

  • Polska – nowe rejestracje 

W styczniu 2023 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 40 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 38 pozwoleń dla nowych marek produktów leczniczych i 2 nowe pozwolenia dla produktów leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane i w związku z tym zostały pominięte w niniejszym opracowaniu. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 21 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład).
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
D – Leki stosowane w dermatologii
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty
V – Preparaty różne
Dowiedz się więcej…

  • Unia Europejska – nowe rejestracje

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała w styczniu 2023 roku, 3 decyzje o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 substancji czynnych już stosowanych w medycynie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO:
H – leki hormonalne działające ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
V – Preparaty różne
Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanego raportu oraz innymi interesującymi raportami, wiadomościami i wydarzeniami on-line na Esculap.com oraz FB, a także na stronach IQVIA LI i FB.