Atrakcyjna cena, bezpieczeństwo i szyta na miarę oferta – to atuty, dzięki którym świętujący w tym roku pięciolecie TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Do TUW PZUW należy już prawie co czwarty podmiot zrzeszony w Polskiej Federacji Szpitali. – Cieszymy się, że są Państwo z nami, a my sami, jako członek wspierający, możemy wspomagać Federację. Zapraszamy do współpracy wszystkie należące do niej szpitale – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Towarzystwo jest częścią największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy finansowej PZU. Prawie jedna czwarta ubezpieczonych w TUW PZUW to podmioty medyczne.

Szeroki zakres ubezpieczeń

TUW PZUW proponuje podmiotom medycznym całą gamę ubezpieczeń: odpowiedzialności cywilnej, majątkowych i komunikacyjnych. Jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wprowadził ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego. Zapewnia ono kompleksową ochronę przed skutkami błędów w zarządzaniu, m.in.:

  • niewykonania czy nienależytego wykonania kontraktu z NFZ,
  • naruszenia przepisów podatkowych albo zasad rachunkowości,
  • naruszenia dyscypliny finansów publicznych – w przypadku placówek z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu,
  • doprowadzenia do zaległości w płatności składek na ZUS,
  • naruszenia praw pracowniczych.

Brak przetargów i polisy szyte na miarę

Atutem TUW PZUW jest dopasowanie do potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Sprzyja temu zawieranie umów w rezultacie negocjacji, a nie sztywnych przetargowych procedur. W przypadku ubezpieczeń wzajemnych nie ma konieczności ogłaszania przetargów, ponieważ nie stosuje się do nich przepisów o zamówieniach publicznych. Fakt, że ubezpieczeni są jednocześnie członkami TUW, zapewnia pełną transparentność i daje im dostęp do finansów Towarzystwa. TUW PZUW, jak wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce, działa przy tym pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Atrakcyjna cena

TUW PZUW działa na zasadzie non-profit. Ma to wpływ na wysokość oferowanej składki. Priorytetem jest możliwie niska cena polisy przy możliwie szerokim zakresie ochrony. Oszczędnościom służy ograniczenie kosztów akwizycji i dotarcia do klienta, a także redukcja kosztów administracyjnych. Troska o wzajemne interesy ubezpieczonych sprowadza się także do skuteczniejszego niż w komercyjnych zakładach ubezpieczeniowych ograniczania wyłudzeń odszkodowań.

Minimalizowanie ryzyka

Lepiej zapobiegać niż leczyć – ta zasada sprawdza się nie tylko w medycynie, ale i w ubezpieczeniach. Dlatego TUW PZUW, korzystając ze wsparcia specjalistów Grupy PZU od inżynieryjnej oceny i optymalizacji ryzyka, skupia się na tym, by mu zapobiegać. Temu służą audyty dokonywane przez zawarciem umowy ubezpieczenia i w trakcie jej obowiązywania. Pozwalają na zidentyfikowanie wszystkich problemów i niebezpieczeństw po to, by ich unikać.

Przydatne szkolenia

Zwiększeniu ubezpieczeniowego bezpieczeństwa służą oferowane przez TUW PZUW bezpłatne lub współfinansowane przez Towarzystwo szkolenia. Mają na celu doskonalenie umiejętności lekarzy i personelu medycznego, aby mogli zapewniać pacjentom jak najlepszą opiekę i unikać niepożądanych zdarzeń. Dotyczą prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, rejestracji niepożądanych zdarzeń i zarządzenia związanego z tym ryzykiem, a także odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego i komunikacji z pacjentami.

Jednym ze sztandarowych projektów jest, prowadzony we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, cykl szkoleń „Bezpieczny Poród”. Lekarze i położnicy ćwiczą na symulatorze przyjmowanie porodu powikłanego i klinicznych scenariuszy w sytuacji zagrożenia życia matki i dziecka.

Proaktywna likwidacja szkód

Rynkowym atutem TUW PZUW jest tzw. proaktywna likwidacja szkód. Polega na rozwiązywaniu problemów, zanim dadzą znać o sobie. TUW PZUW przystępuje do działania, gdy tylko dostanie informację o niepożądanym zdarzeniu. Dba, aby uniknąć ewentualnych pozwów wobec szpitali i postępowań sądowych.

Celem jest obiektywne ustalenie odpowiedzialności za krytyczne zdarzenie i rozmiarów szkody, a jednocześnie sprawna, otwarta i oparta na empatii komunikacja między szpitalami a poszkodowanymi. Ma prowadzić do łagodzenia napięć i kompromisów w postaci zawieranych ugód, jeśli odpowiedzialność za zdarzenie obciąża szpital.

Prewencja i wsparcie

TUW PZUW wspiera projekty służące bezpieczeństwu i ochronie zdrowia. Sfinansował m.in. zakup aparatu USG do monitorowania postępu porodu na sali porodowej dla Uniwersyteckiemu Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stawia przy tym na innowacje.

 

Dzięki Towarzystwu do ubezpieczonych w nim szpitali trafiły po wybuchu pandemii COVID-19 tzw. opaski życia i bezprzewodowe stetoskopy. To sprzęt, który umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów i pozwala lekarzom ograniczać ryzykowne kontakty z zakażonymi. Wspiera leczenie chorych, chroniąc personel medyczny przed zakażeniem. Na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych dla szpitali Towarzystwo przeznaczyło w zeszłym roku prawie połowę swojego funduszu prewencyjnego.

 

Więcej informacji: https://www.tuwpzuw.pl/oferta.html