Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia przeprowadza kampanię edukacyjną „Specjaliści o nietrzymaniu moczu” dedykowanym wszystkim kobietom zamieszkałym we Wrocławiu.

Dzięki Kampanii Edukacyjnej możemy:

rozpoznać nietrzymanie moczu i stwierdzić jego przyczynę,

rozpocząć i wspólnie zaplanować dalsze leczenie,

wdrożyć ćwiczenia oraz poznać zasady zmniejszające nasilenie dolegliwości i monitorować poprawę

uzyskanych efektów, przez co polepszyć jakości życia,

uzyskać opiekę i wsparcie psychologa, potrzebne przy długotrwałej zmianie nawyków i poczuciu izolacji z uwagi na krępujący problem medyczny

wziąć udział w edukacji zdrowotnej oraz uzyskać wsparcie z zakresie kontaktu / ponownej konsultacji ze specjalistami

W ramach Kampanii Edukacyjnej  odbywają się indywidualne, bezpłatne konsultacje specjalistyczne z lekarzem ginekologiem, fizjoterapeutą urologicznym, psychologiem oraz położną.

Konsultacje specjalistyczne mają na celu diagnozowanie i leczenie zaburzeń nietrzymania moczu oraz wsparcie Pacjentek z tym problemem.

W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki lub dalszego leczenia Pacjentki Szpital posiada Oddział Ginekologiczny, w którym może odbywać się dalsza opieka zdrowotna w ramach umowy z NFZ.

Problem nietrzymania moczu dotyczy wielu kobiet. Dolegliwość ta w negatywny sposób wpływa na wiele aspektów życia, znacznie ograniczając codzienne funkcjonowanie związane z pracą zawodową, aktywnością fizyczną czy też sferą intymną. Nietrzymanie moczu dotyczy nawet połowy kobiet. Szczególnie często jest obserwowane w wieku pomenopauzalnym.

Więcej informacji na stronie szpitala: