Całe wydarzenie podzielone było na dwie istotne części.

Pierwszą z nich poświęcono zagadnieniom z dziedziny farmakologii klinicznej. Wyjątkowy gość – profesor Jarosław Woroń z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, szeroko omówił kwestie związane z “polipragmazją i kombinacjami terapeutycznymi jako istotnym ryzykiem dla pacjentów stosujących różne leki”. To niepowtarzalne spotkanie stanowiło doskonałą okazję do przyswojenia i aktualizacji najnowszych informacji z zakresu interakcji lekowych, tak istotnych  w codziennej praktyce szpitalnej.

Druga część spotkania była poświęcona informatycznemu  systemowi medycznemu, z którym pracownicy naszego szpitala mają codzienny kontakt. To doskonała okazja do wymiany opinii, poglądów oraz zdobywania cennych informacji na temat najnowszych rozwiązań wprowadzanych przez dostawcę systemu, czyli firmę Asseco. Nowością, która obecnie debiutuje na rynku, są pulpity medyczne, znacznie usprawniające i ułatwiające pracę medykom. Pulpity te  zostały nieodpłatnie udostępnione do testowania w naszym Szpitalu. Ich liczne funkcje zostały dokładnie przedstawione i wyjaśnione,  wzbudzając żywe zainteresowanie uczestników spotkania. Mamy nadzieję, że  zaproponowane rozwiązania informatyczne wkrótce zajmą stałą pozycję na liście nowinek technicznych stosowanych w naszych Klinikach, umożliwiając lepsze wykorzystanie danych  o pacjentach w codziennej praktyce szpitalnej.

 

Więcej informacji na stronie szpitala: