Z radością informujemy, iż Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dołącza do PFSz.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie od 2015 roku ściśle współpracuje
z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów Kolegium Nauk Medycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, elektrokardiologii i systemów diagnostycznych. Zakres współpracy obejmuje kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami obu instytucji.
Szpital kliniczny to szpital, gdzie następuje znacznie większy przepływ praktyk lekarzy, staje się on jednostką naukowo-badawczą, dostaje pieniądze na badania z Ministerstwa Zdrowia. Podnosi się jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Szpital posiada prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie Szpitala.  Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital posiada w swoich zasobach 23 kliniki zabiegowe oraz zachowawcze w tym
6 klinik o profilu dziecięcym:

I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej

II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii

Klinika Onkohematologii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii, Pododdziałem Otolaryngologii
i Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci

oraz Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie to największy ośrodek pediatryczno-neonatologiczny w województwie.

            Misją KSW NR 2 jest dobro i zdrowie pacjenta.