Zespół PFSz Rada Naczelna PFSz

Komunikat Prezesa Polskiej Federacji Szpitali

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

Zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiej Federacji Szpitali oraz zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa epidemiologicznego, niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz.  Walne Zgromadzenie zwołuję na dzień 03.12.2020. Zebranie odbędzie się w trybie online przy wykorzystaniu platformy internetowej Google Meet, ewentualnie innej platformy w przypadku wystąpienia niespodziewanych uwarunkowań technicznych.

Link do Walnego Zgromadzenia w trybie online zostanie przesłany w osobnym mailingu przez Urszulę Szybowicz, koordynatora organizacyjnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie zwołuję na godzinę 1500, a w drugim – na godzinę 1515.

Szczegółowe informacje zostały rozesłane mailowo do Szpitali zrzeszonych w PFSz, jeśli nie otrzymali Państwo maila prosimy o kontakt.

 

UWAGA:
Uprzejmie prosimy o aktualizację Państwa danych kontaktowych- w tym celu prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, urszula.szybowicz@pfsz.org, tel: 697-752-855