Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

 

zapraszamy na konferencję pod patronatem PFSz: Nowe wyzwania organizacyjne i technologie w walce z pandemią, która odbędzie się już jutro!

Konferencja poświęcona nowym wyzwaniom organizacyjnym dla POZ i Szpitali oraz możliwościom jakie oferują innowacyjne technologie w walce z pandemią COVID-19 w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Z jednej strony pandemia wywołała szereg zmian organizacyjnych m.in. przekształcenie szpitali specjalistycznych w jednoimienne oraz obowiązkowe kwarantanny dla personelu ograniczając w ten sposób dostępność do oddziałów szpitalnych, z drugiej strony POZ i przychodnie specjalistyczne odpowiedziały burzliwym rozwojem usług telemedycznych. Firmy międzynarodowe i polskie zaoferowały wiele nowości. Obecnie nowe decyzje Ministra Zdrowia wywołują gorące dyskusje. Celem konferencji jest przedstawienie różnorodnych i aspektów i obszarów rozległych zmian. W tym celu program został pogrupowany w 8 bloków tematycznych związanych z COVID-19.

Zaproszono w charakterze prelegentów wiodące firmy działające w kraju oraz na rynku globalnym i przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektorów Szpitali, Ordynatorów i kierowników POZ, a także Uczelnie Medyczne. Celem konferencji jest podsumowanie obecnej sytuacji związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w zwalczaniu pandemii SARS-COV-2 W Polsce.

W imieniu organizatorów dr hab. med. Mieczysław Pasowicz v-ce president European Association of Hospitals Managers, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali 

 

Więcej informacji:

http://dyrektorzyszpitali.org/cyfrowy-szpital-przyszlosci-iii-edycja/