Polska Federacja Szpitali oraz Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, wspólnie organizują Międzynarodową Konferencję „Ryzyko prawne niejedno ma imię”.

Konferencja odbędzie się 25.września w Warszawie, przy ul.Stanisława Moniuszki 1a, w siedzibie Collegium Humanum. Uroczystego otwarcia konferencji dokona prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali oraz prof. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej. Podczas konferencji omówiony będzie „kodeks dobrych praktyk zarządczych” który dot. standaryzacji rozwiązań umożliwiających sprawniejsze, efektywniejsze zarządzanie podmiotami leczniczymi. Podmioty medyczne które wdrożą kodeks dobrych praktyk będą miały możliwość zwiększonego finansowania ze środków publicznych.

„Kodeks dobrych praktyk zarządczych” przedstawiony będzie wspólnie przez dr Adama Niedzielskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prof. Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali 

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska to miejsce w którym odbywają się ważne debaty, a podczas konferencji odbędzie się debata z udziałem gości z Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Podczas konferencji powołany zostanie Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych (IZISS) oraz przedstawiony będzie unikatowy na skalę światową kierunek studiów Doctor of Business Administration (DBA) zarządzanie w ochronie zdrowiaDBA to najbardziej prestiżowy i elitarny program studiów z zakresu Executive Business Education będący rozwinięciem studiów MBA organizowany przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i we współpracy z Apsley Business School w Londynie. Studia Doctor of Business Administration (DBA) zarządzanie w ochronie zdrowia to studia potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, a skierowane będą do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa

 

 

Robocza Agenda Konferencji znajduje się tutaj:
AGENDA ostateczna 25.09.2019

 

Link do rejestracji:

https://forms.gle/2mdZux2Xkxr2RFLc7