Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSZ,

przesyłam zaproszenie na konferencję Zmiany w ochronie zdrowia organizowaną przez Wolters Kluwer, członka wspierającego PFSz,

“Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, odbędzie się online 22 września 2020 r. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcarew praktyce.”

Wydarzenie będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości. Podczas konferencji zastanowimy się również, jak doświadczenia pandemii zmieniają system ochrony zdrowia. Konferencja jest bezpłatna i adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowychi samorządowych.

W trakcie konferencji odbędą się trzy debaty:

  1. Zdrowie priorytetem w polityce państwa – czy to świadomy wybór, czy sytuacja

wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia

potrzebujemy największych inwestycji?

  1. Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?
  2. Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do

standaryzacji.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych odpowiedzialnych za kształtowanie systemu ochrony, jak również przedstawiciele świadczeniodawców oraz samorządów zawodowych.

Na zakończenie konferencji, podczas uroczystej gali, poznamy Laureatów Konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

zaproszenie zmiany w ochronie zdrowia 2020

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl

Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz