Ogólnopolska sieć wysokospecjalistycznych poradni psychologiczno-psychiatrycznych Allenort wraz ze szpitalem trafiła do grupy Medicover. Doradztwo transakcyjne w procesie przejęcia firmy zapewniła firma doradcza Upper Finance.

 Po akwizycji Klinik Terapii Allenort Medicover powiększy swój zasób placówek o pierwszy w Polsce pełnoprofilowy prywatny szpital psychiatryczny w Warszawie wraz z sześcioma wysoko rozwiniętymi placówkami terapeutycznymi. Każda z nich świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego diagnozowania i leczenia różnego rodzaju zaburzeń o podłożu psychicznym, a także wsparcia terapeutycznego dostosowanego osobno do potrzeb każdego pacjenta oraz opartego na zagwarantowaniu całkowitej intymności i dyskrecji. Z rozwiązań proponowanych przez Allenort korzystają osoby w każdym wieku, zmagające się z zaburzeniami rozwoju, uzależnieniami od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami lękowymi oraz wieloma innymi chorobami wymagającymi profesjonalnej opieki wykwalifikowanego specjalisty.

Cieszę się, że kolejny projekt  ALLENORTU w branży medycznej odniósł sukces. Zbudowaliśmy sieć klinik psychiatrycznych wraz ze szpitalem, tworząc nowy element zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej, systemu w którym jesteśmy w stanie świadczyć usługi w pełnym zakresie zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Zdrowie psychiczne, jako jeden z fundamentów zdrowego i nowoczesnego stylu życia, jest niezbędnym elementem zdrowia społeczeństwa.

ALLENORT to jednostka, jednocześnie badawczo-rozwojowa i biznesowa, o ugruntowanej pozycji rynkowej, kreująca nowe standardy postępowania w ochronie zdrowia. Dlatego z przyjemnością przekazuję ten projekt operatorowi medycznemu, z ogromnymi perspektywami na intensywny jego rozwój w przyszłości. Zmienia się jedynie właściciel, a sieć Klinik Terapii ALLENORT, jako projekt, będzie kontynuowany i systematycznie rozbudowywany. Jak dotąd wszystkie stworzone ośrodki medyczne ALLENORTU, zarówno kardiologiczne, kardiochirurgiczne,  jak i neuroradiochirurgii funkcjonują z powodzeniem na rynku medycznym, skutecznie uzupełniając publiczną ofertę medyczną w Polsce  – podkreśla dr Grzegorz Goryszewski, prezes zarządu ALLENORT.

 

Proces konsolidacji psychiatrii rozpędza się

Przed pandemią w Polsce ok. 8 mln osób cierpiało z powodu zaburzeń psychicznych. Na wizytę w poradni zdrowia psychicznego w ramach NFZ trzeba było czekać 3-4 miesiące (dokładnie: 3,6 miesiąca). Wśród krajów UE jesteśmy na ostatnim miejscu jeśli chodzi o współczynnik (9,2) psychiatrów na 100 tys. mieszkańców. Zgodnie z raportem NIK brakuje także psychologów specjalizujących się w pracy z dziećmi i młodzieżą: brakuje ich nawet w 44 proc. polskich szkół. Z powodu słabej dostępności świadczeń, duża część osób z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymuje pożądanego leczenia, albo jest ono zbyt późno rozpoczęte. Kryzys zdrowia psychicznego pogłębia się, a systemy opieki zdrowotnej nie odpowiadają na niego w sposób skuteczny.

 

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania są jedną z najważniejszych przyczyn utraconych lat życia w zdrowiu. Koszty pośrednie związane z tymi chorobami mogą przekraczać 30 mld PLN. Są to koszty związane z absencjami, czy niezdolnością do pracy. Ta sytuacja tworzy rosnące zapotrzebowanie na inwestycje prywatne w zdrowie psychiczne. Wyzwania chętnie podejmują inwestorzy branżowi mający w swojej ofercie pakiety dla firm, szukających pokrycia potrzeb zdrowotnych swoich pracowników. Nie brakuje również zainteresowania inwestorów finansowych.

Transakcja przejęcia Klinik Terapii Allenot to wielki sukces Medicover, zapewniający tej grupie pozycję lidera w dziedzinie zdrowia psychicznego. Widzimy dużą wartość w budowaniu modelu opieki w oparciu o dobrostan psychofizyczny. Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla spełnienia i satysfakcji życiowej, a także dla uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym mówi Joanna Szyman, wiceprezes Upper Finance.

Procesy konsolidacji w segmencie psychiatrii są jednymi z najbardziej złożonych i wymagają profesjonalnego wsparcia. W procesie sprzedaży właścicieli Klinik Terapii Allenort wspierała firma doradcza Upper Finance. Proces obejmował m.in. audyt działalności operacyjnej wraz z oceną potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i zamknięciu transakcji.

W tym roku Grupa Upper Finance obchodzi jubileusz 15-lecia. Procesy konsolidacji rynku medycznego stały się jej znacznym udziałem w ciągu kilku ostatnich lat. Transakcja sprzedaży Klinik Terapii Allenot otwiera drogę do dynamicznego procesu konsolidacji w segmencie zdrowia psychicznego.

Wartość transakcji M&A na rynku usług medycznych z udziałem Upper Finance wynosi 2 mld zł. Łączymy kompetencje w obszarach doradztwa operacyjnego oraz strategicznego z kompetencjami w zakresie doradztwa kapitałowego. Połączenie wiedzy i doświadczenia w tych trzech obszarach, przenikających się w całym procesie transakcyjnym, zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i skuteczność realizacji transakcji. mówi Joanna Szyman, wiceprezes Upper Finance.

 

 

Skala zaburzeń psychicznych w Polsce

Pierwszym i najpełniejszym badaniem epidemiologicznym zaburzeń psychicznych, ilustrującym skalę zaburzeń psychicznych w Polsce, jest badanie EZOP, przeprowadzone zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum World Mental Health (WMH).

Stwierdzono w nim, że w badanej populacji przynajmniej jedno zaburzenie – z 18 definiowanych w klasyfikacjach (ICD-10 i DSM-IV) – można rozpoznać w ciągu życia u 23,4% osób! Wśród nich 25% doświadczała więcej niż jednego z badanych zaburzeń, a 20% osób – trzech i więcej zaburzeń.

Do najczęstszych zaburzeń psychicznych należą te związane z używaniem substancji psychoaktywnych (12,8%), w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu (11,9%). Ten problem dotyczył przed pandemią ponad 3 mln osób.

Kolejna grupa zaburzeń pod względem rozpowszechnienia to zaburzenia nerwicowe. Ogółem wszystkie postacie zaburzeń nerwicowych dotyczą około 10% badanej populacji. Ekstrapolacja danych na populację polską pozwala oszacować liczbę osób dotkniętych tymi zaburzeniami na 2,5 mln. Depresja, niezależnie od stopnia jej ciężkości, zgłaszana była przez 3% badanych.

Impulsywne zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zachowania eksplozywne), które mogą sygnalizować lub poprzedzać szereg innych stanów klinicznych, rozpoznawano u 3,5% respondentów. Ekstrapolacja wyników na populację Polaków pozwala oszacować liczbę osób dotkniętych tymi zaburzeniami także na blisko 1 milion.

 

***

Grupa Upper Finance jest niezależną, polską firmą doradztwa  kapitałowego, strategicznego i operacyjnego działającą na polskim rynku od 2007 roku. Wyznacza standardy w obszarze corporate finance, tworząc unikalne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów, m.in. z branży medycznej, hotelarskiej i deweloperskiej. Zespół tworzy 25 ekspertów posiadających unikalne doświadczenia w finansowaniu i strukturyzowaniu finansowania projektów inwestycyjnych, zarządzaniu procesami M&A, a także budowaniu strategii rozwoju, efektywności operacyjnej i wartości dla firm. 

www.upperfinanace.pl