Leven S.A. został członkiem wspierającym Polskiej Federacji Federacji.

Laven jest twórcą i dystrybutorem ubezpieczeń zdrowotnych komplementarnych. Polisy Laven zawierają ponad 100 nierefundowanych technologii medycznych z zakresu onkologii jak i innych chorób.

Laven tworzy produkty wspólnie z Towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dzięki popularyzacji ubezpieczeń komplementarnych w systemie pojawi się więcej środków na nowoczesne nierefundowane technologie. Pacjenci towarzystw leczeni są dzięki temu rozwiązaniu w polskich szpitalach.

Laven jest otwarty na rozmowy ze szpitalami które technologie medyczne powinny znaleźć się na polisach. Rozmowa ze społecznością szpitali pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie zakresu polisy do potrzeb pacjentów.

Oferta Laven skierowana jest również do Szpitali.

Wiele Szpitali stara się przyciągnąć i utrzymać pracowników oferując im różnego rodzaju ubezpieczenia. Czasami zdarza się jednak, szczególnie w przypadku ciężkiego zachorowania, że istniejąca, standardowa polisa nie pokrywa nawet części kosztów leczenia. Jeszcze gorzej, gdy potrzebnej terapii lub leku nie refunduje również NFZ.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji są właśnie komplementarne ubezpieczenia zdrowotne Laven, który oferuje dostęp do terapii z użyciem nowoczesnych technologii medycznych.

Komplementarne ubezpieczenia zdrowotne Laven to:

  • Gwarancja dostępu do technologii nierefundowanych przez NFZ (ponad 100 technologii)
  • Leczenie w Polsce często kosztujące ponad 1 mln
  • Dostęp do opinii medycznych u lekarzy z uniwersytetów w USA i innych krajów (Pakiet dla całej rodziny)
  • Koordynacja procesu leczenia

Laven może dostosować zakres i koszty ubezpieczeń do potrzeb i możliwości budżetowych. Zachęcam do zapoznania się z załączoną ofertą.

LAVEN_oferta