Neo Hospital/Szpital na Klinach w Krakowie rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu operacyjnego leczenia raka szyjki i trzonu macicy z wykorzystaniem robota da Vinci. W ramach projektu wykonamy 200 zabiegów, w tym 100 w grupie pacjentek z rakiem szyjki macicy oraz 100 w grupie pacjentek z rakiem trzonu macicy. Projekt dofinansowany jest Funduszy Europejskich, dzięki temu dla pacjentek zakwalifikowanych do programu zabiegi będą bezpłatne. Komercyjna cena zabiegu ok. 40 tys. – dotychczas dla wielu pacjentek była barierą.

Wykorzystanie systemu robotycznego da Vinci pozwala wykonać zabieg minimalnie inwazyjny, a przy tym charakteryzujący się wysoką precyzją, dzięki temu możliwe jest usunięcie nowotworu i zachowanie jakości życia pacjentki po operacji. Wśród spodziewanych istotnych korzyści programu są takie wartości, jak: mniejszy ból, mniejsze krwawienie śródoperacyjne, mniejsza ilość powikłań śród- i postoperacyjnych. Możliwość zastosowania robota da Vinci w operacyjnym leczeniu jest też szczególnie ważna dla pacjentek ze znacznym stopniem otyłości, u których gojenie ran pooperacyjnych po zastosowaniu chirurgii klasycznej jest szczególnie trudne.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów wśród kobiet w Polsce (odpowiadają za 23,1% z nich). Stanowią one także istotny problem zdrowotny, szczególnie u kobiet w młodym i średnim wieku (25-64 lat). Zgodnie ze statystykami, zgony nowotworowe dotyczą głównie młodych kobiet (22-44 lata) – jest to aż 31% wszystkich zgonów na nowotwory w tej populacji kobiet – i kobiet w średnim wieku (45-65) – aż 47,7%. Z szacunków za rok 2020 wskazanych w raporcie „Nowotwory złośliwe w Polsce” wynika, że zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczyła 2,3 tys. kobiet. I choć w ostatnich latach obserwujemy spadek zachorowalności i umieralności, statystyki w zakresie przeżyć wyglądają ciągle bardzo słabo na tle innych krajów europejskich. Natomiast w przypadku raka endometrium obserwujemy stale rosnącą tendencję zachorowalności i umieralności. W okresie 2005-2017 zachorowalność wzrosła o 44%, umieralność zaś ponad 120%. Szacuje się, że w 2020 r. na raka trzonu macicy zachorowało ponad 6,6 tys. Polek. Niestety pandemia spotęgowała problemy związane z leczeniem nowotworów w Polsce, gdyż drastycznie spadła liczba wykonywanych badań profilaktycznych, a co gorsza także badań diagnostycznych, dlatego też musimy szukać metod i narzędzi pozwalających na poprawę skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych.

Oprócz ciężkiego cierpienia fizycznego i emocjonalnego dla pacjentów i ich bliskich, choroby nowotworowe stanowią poważne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej, gospodarki i społeczeństwa. Szacuje się, że skutki gospodarcze nowotworów w Europie przekraczają 100 mld euro rocznie. Do 2035 r. liczba zachorowań na raka może wzrosnąć o blisko 25 proc., co sprawi, że nowotwory będą główną przyczyną zgonów w UE. Dane te wskazują, że UE musi zintensyfikować swoje prace na rzecz przeciwdziałania rakowi za pomocą konkretnych strategii politycznych. Stąd też szczególne znaczenie naszego projektu podkreśla m.in.  Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, który zwrócił uwagę m.in. na to, że w Polsce nowotwory stanowią drugą przyczynę zgonów, a w ciągu kolejnych lat najprawdopodobniej staną się pierwszą, głównie z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Tymczasem – jak mówi – nawet 40 proc. tych zgonów można by unikną, gdyby diagnozę postawiono wcześniej lub chory miał lepszy dostęp do najnowszych metod leczenia.

Program, dotyczący walki leczenia raka szyjki macicy i trzonu macicy, wpisuje się w jeden z głównych priorytetów, które Komisja Europejska wyznaczyła sobie w dziedzinie zdrowia, opracowując Europejski Plan Walki z Rakiem – Europe’s Beating Cancer Plan.

W załączeniu pakiet istotnych dla pacjentów informacji oraz informacja o szpitalu, programie i zabiegach da Vinci.

NEO_210203_zbiór praktycznych informacji

prezentacja 01_2021 org