Pandemia  COVID – 19  w  ciągu  zaledwie  kilku  miesięcy  radykalnie  zmieniła współczesny  świat.  Polskie  społeczeństwo stanęło przed ogromnym wyzwaniem adaptacji do zmienionej rzeczywistości i skutków nagłych zmian. W dobie pandemii koronawirusa, także w naszym kraju ciężar walki spoczywa na barkach lekarzy,  pielęgniarek,  ratowników  medycznych,  techników  i  wszystkich  pracowników  szpitali  czy laboratoriów. Mając na względzie, iż to właśnie „biała armia” stoi na pierwszej linii frontu Instytut Zdrowia Człowieka  podjął działania mające na celu uruchomienie „szybkiej  ścieżki”  kierowania pracowników służb  medycznych na rehabilitację schorzeń psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS.
Cel projektu:
poprawa jakości życia i funkcjonowania społecznego pracowników ochrony zdrowia,
eliminacja pojawiających się zaburzeń psychosomatycznych oraz skutków stresu pourazowego
Instytut Zdrowia Człowieka realizuje rehabilitację schorzeń psychosomatycznych nieprzerwalnie od 15 lat. Ogółem w obiektach Instytutu Zdrowia Człowieka zrehabilitowaliśmy ponad 10 000 pacjentów podczas 361 pobytów rehabilitacji stacjonarnej. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie “szybkiej ścieżki” przyczyniłoby się do poprawienia jakości życia i funkcjonowania społecznego pracowników służb medycznych oraz eliminacji pojawiających się u nich zaburzeń psychosomatycznych i skutków stresu pourazowego.
Z uwagi na stały wzrost zakażeń na COVID -19 zadbanie o personel medyczny wydaje się być kluczowy do zachowania ciągłości systemu opieki zdrowotnej w Polsce w czasie pandemii.
W związku z pracami nad uruchomieniem programu rehabilitacji Instytut Zdrowia Człowieka oraz Polska Federacja Szpitali zwracają się z zapytaniem do Szpitali o chęć wzięcia udziału w programie i zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
Urszula Szybowicz, urszula.szybowicz@pfsz.org, tel: 697752855