Polska Federacja Szpitali, jako reprezentant środowiska szpitalnego w Pracodawcy RP przesyła informacje dotyczące systemu uproszczonego dostępu do zawodu lekarza nie wymagającego nostryfikacji. Jest to dokument implementujący nową ustawę, otrzymany po spotkaniu z Ministerstwem Zdrowia.

 

Kto może skorzystać?

Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która posiada dyplom ukończenia co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym uzyskany w Państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, tzw. państwie trzecim, tytuł specjalisty oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe uzyskane po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Jakie są zasady wykonywania zawodu?

Lekarz, który otrzymał decyzję Ministra Zdrowia, otrzymuje Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na okres 5 lat w określonym podmiocie leczniczym. Pracuje w oparciu o umowę o pracę.

 

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie:

lekarze z zagranicy