Mobile SCANMED Systems, członek wspierający PFSz,  od grudnia 2021 roku wprowadza do polskich szpitali technologię krioablacji – uznaną i skuteczną terapię stosowaną na świecie od 20 lat w usuwaniu guzów  nowotworów piersi, nerek, wątroby, płuc, kości i prostaty. Najnowsza metoda oparta jest na systemie ProSense™, który opracowała izraelska firma IceCure Medical.

Krioablacja to dziedzina radiologii interwencyjnej. Dzięki takim rozwiązaniom jak urządzenie z tech­nologią ProSense jest zabiegiem małoinwazyjnym, przeprowadzanym przezskórnie, w znieczuleniu miejscowym i pod kontrolą badań obrazowych (TK lub USG) w czasie rzeczywistym, czyli w trakcie trwania zabiegu. Sprawia to, że jest zabiegiem mało obciążającym dla pacjen­ta. Umożliwia przeprowadzanie paliatywnych zabiegów krioablacji u pacjentów obciążonych wielo­ma chorobami i bardzo wysokim ryzykiem (wiek, przebyte zabiegi, chemioterapia, radiologia), u których w znieczuleniu ogólnym podobne zabiegi, takie jak ablacja, termoablacja czy echolaser nie mogłyby być zrobione. Krioablacja nie ma takich ograniczeń. To ją wyróżnia wśród innych procedur.

System do krioablacji ProSense™ na bazie ciekłego azotu (LN2 – w systemie zamkniętym, co oznacza, że nie ma kontaktu z ciałem pacjenta) wykorzystuje ekstremalnie niskie temperatury do bezpiecznego, szybkiego i bezbolesnego niszczenia guzów nowotworowych w trakcie minimalnie inwazyjnego zabiegu.

Krioablację wykorzystuje się w leczeniu onkologicznym w przypadku guzów piersi, płuc, nerek, wątroby, kości, w przerzutach dootrzewnowych, w mięsakach czy w guzach opłucnych. Możliwość zastosowania tej metody zależy od lokalizacji, wielkości guza oraz stanu pacjenta. Krioablacja pomaga również w uśmierzaniu bólu w leczeniu paliatywnym, szczególnie w przerzutach do kości.

Metoda i skuteczność

Technika ta wykorzystuje kierowaną ultradźwiękami igłową sondę (podobną do sondy używanej w biopsji) oraz ciekły azot schłodzony do ekstremalnie niskiej temperatury.

Skuteczność krioablacji opiera się na działaniu zimna, które powoduje zarówno natychmiastowe, jak i opóźnione zniszczenie zmienionej chorobowo struktury komórkowej. Niszczenie tkanek następuje podczas ich zamrażania. Niskie temperatury powodują wzrost osmolarności wewnątrzkomórkowej i zamrożenie wody zewnątrzkomórkowej, co powoduje wyciągnięcie wody z komórek, a w efekcie ich odwodnienie. W fazie biernego rozmrażania dochodzi do obrzęku komórek, a następnie ich pęknięcia. Dodatkowo kryształki lodu w środowisku wewnątrzkomórkowym uszkadzają organelle i błony plazmatyczne. Krioablacja uszkadza również komórki nowotworowe, powodując dysfunkcję komórek śródbłonka, tworzenie mikrozakrzepów, niedokrwienie i agregację płytek krwi.

Jak to działa?

 Metoda krioablacji systemem ProSense polega na niszczeniu guza za pomocą ekstremalnie niskiej temperatury – ciekły azot tworzy na kriosondzie kulę lub elipsę lodu. Temperatura wewnątrz kuli nie przekracza -20,-40°C (LN2 ma temp. -182°C.). Poprzez cykl zamrażania, odmrażania i ponownego zamrażania komórki nowotworowe zostają zniszczone. Ciekły azot na żadnym etapie nie przedostaje się do ciała pacjenta.

Jak wygląda zabieg ze strony pacjenta?

Zabieg trwa zazwyczaj od pół godziny do dwóch godzin. Jest przeprowadzany w znieczuleniu miej­scowym. Pacjent jest przytomny podczas całej procedury, ale nie odczuwa żadnych dolegliwości bólowych. Lekarz wprowadza krioson­dę w guza, zamieniając guz w kulę lodu. W środku kuli panuje temperatura -20°C, -40°C, a sama igła ma temperaturę pokojową i nie parzy skóry pacjen­ta. Cykl ponownego zamrażania i rozmrażania natychmiast niszczy chorą tkankę, pozo­stawiając przyległe zdrowe tkanki nieusz­kodzone. Martwe szczątki są wchłaniane przez organizm. Zabieg przeprowadza się pod kontrolą USG lub tomografu kompu­terowego.

Istotne jest zjawisko immunizacji (Krioablacja o dużej szybkości zamrażania powoduje stymulację odpowiedzi immunologicznej), ponieważ liza na zimno powoduje rozpad komórek nowotworowych na duże fragmenty białkowe. To sprawia, że są przypadki zmniejszania się przerzutów po wymrożeniu jednego przerzutu, albo następuje zanikanie guza po wymrożeniu zaledwie jego części. To daje duże nadzieje, że krioablacją można wspomóc proces leczenia pacjenta onkologicznego.

Urządzenie z technologią Pro­Sense jest zatwierdzone przez FDA, posiada znak CE oraz jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych w Polsce.

Mobile SCANMED Systems z Wrocławia jest wyłącznym dystrybutorem tej technologii w Polsce i oferuje szpitalom oraz lekarzom wraz ze szkoleniem i wsparciem technicznym.

www.krioablacja.com.pl