Z radością informujemy iż Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach k/Warszawy dołącza do grona członków PFSz.

Szpital to nowoczesne centrum opieki psychiatrycznej zapewniające pacjentom w kryzysie psychicznym najwyższe standardy leczenia, opieki, terapii i rehabilitacji. W swojej działalności łączy ponad stuletnie doświadczenie ze współczesnymi metodami stosowanymi w psychiatrii. Do podstawowych zadań szpitala należy diagnostyka zaburzeń psychicznych, leczenie, a także pomoc pacjentom po opuszczeniu placówki. Nadrzędnym celem jest powrót chorych do codziennych aktywności społecznych i zawodowych.

Od października 2018 r. Szpital rozpoczął działalność medyczną w nowym pawilonie o powierzchni ok. 22 000 m2 położonym na działce o powierzchni 12,21 ha. W szpitalu znajduje się 280 łóżek oraz 25 miejsc w oddziale dziennym. Placówka posiada 5 oddziałów psychiatrycznych ogólnych (w tym oddział kliniczny Warszawskiej Uczelni Medycznej), oddział psychogeriatryczny, oddział rehabilitacji psychiatrycznej, dzienny oddział psychiatryczny oraz oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W nowocześnie wyposażonych gabinetach i pracowniach pacjenci mają dostęp m.in. do leczenia stomatologicznego, okulistycznego, badań diagnostycznych RTG, EEG, EKG. Osoby chore objęte są także opieką Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego.

W budynku szpitala usytuowane są sale wykładowe, terapeutyczne, gimnastyczne. Na tyłach budynku znajduje się ogród wraz infrastrukturą sportową, altaną ogrodową oraz ogrodem sensorycznym. Cały kompleks służy systematycznej rehabilitacji psychiatrycznej i ruchowej pacjentów. Jest także w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od września 2022 r. szpital bierze udział w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia prowadząc Centrum Zdrowia Psychicznego. Celem Centrum jest udzielanie szybkiej pomocy osobom dorosłym z powiatu wołomińskiego, doświadczającym kryzysu psychicznego, w zakresie leczenia i zdrowienia. Pomoc jest dostosowana do potrzeb pacjenta i może obejmować: wizyty w punktach konsultacyjnych, Poradni Zdrowia Psychicznego, wsparcie w środowisku poprzez Zespól Leczenia Środowiskowego, pobyt w oddziale dziennym lub całodobowym.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej infrastrukturze szpital stał się ośrodkiem dydaktycznym, w którym prowadzone są: staże psychologiczne i psychoterapeutyczne, kształcenie podyplomowe lekarzy, kształcenie lekarzy w ramach staży kierunkowych, praktyki zawodowe pielęgniarek i pielęgniarzy.

W 2019 r. Szpital powołał fundację „Zdrowie w głowie”, która wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizowanie akcji społecznych, seminariów, konferencji. Zarówno szpital jak i fundacja realizują zadaniach publiczne dofinansowywane z budżetu Województwa Mazowieckiego, co pozwala na realizowanie dodatkowych, pozaszpitalnych działań wspomagających osoby chore.

Szpital prowadzi także działania edukacyjne wśród społeczeństwa promujące zdrowie psychiczne oraz zapobiegające uzależnieniom, samobójstwom, stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych psychicznie.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. to placówka, która dodatkowo zapewnia najwyższe standardy proekologiczne. Duża część energii cieplnej pochodzi ze źródeł energii odnawialnej. W 2020 r. na terenie Spółki powstała elektrownia fotowoltaiczna, która zajmuje powierzchnię 3.322,88 m2 i jest jedną z największych farm fotowoltaicznych na Mazowszu – 1.800 szt. paneli. W trakcie prac jest powiększenie farmy.  Na terenie szpitala znajduje się także stacja ładowania pojazdów elektrycznych, a od 2023 r. Spółka jest właścicielem samochodu elektrycznego do przewozu pacjentów dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Mazowieckiego. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. to nowoczesny ośrodek lecznictwa psychiatrycznego o wysokim standardzie usług medycznych, zapewniający kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów oraz komfortowe i bezpieczne warunki hospitalizacji.