Do grona członków wspierających PFSz dołącza firma Meddare

Meddare prowadzi kompleksowe inwestycje w służbie zdrowia:
– opracowuje koncepcję zgodnie z założeniami Inwestora,
– przygotowuje Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)
– wykonuje projekty budowlane i wykonawcze wraz ze wszystkimi pozwoleniami,
– doradza w zakresie wyboru technologii medycznych,
– dobiera urządzenia i meble medyczne,
– w zależności od potrzeb i wymagań projektowych, buduje cały obiekt lub adaptujemy istniejące pomieszania na potrzeby nowej działalności
– wyposaża w meble i sprzęt medyczny,
– oddaje do użytkowania obiekt, gotowy do pracy na drugi dzień po zakończeniu inwestycji