Przedstawiamy nowego członka wspierającego PFSz: medica91.com – “UMOŻLIWIAMY WCZEŚNIEJSZĄ DIAGNOZĘ I LECZENIE”

Firma zapewnia innowacyjne rozwiązania umożliwiające podmiotom medycznym pokonywanie złożoności diagnozy i skupienie się na przyjaznej stronie ochrony zdrowia.

Inteligentne urządzenia do badań przesiewowych i specjalistyczne instrumenty diagnostyczne pomagają skrócić drogę do oceny, a następnie usprawnić opiekę zdrowotną. Poszerzenie możliwości w warunkach podstawowej oraz szpitalnej opiece zdrowotnej może skutkować wcześniejszą diagnozą i większą liczbą opcji skutecznego leczenia.

Dzięki prostym, bezpiecznym i zintegrowanym rozwiązaniom do monitorowania, które zapewniają dokładne i aktualne dane dotyczące parametrów życiowych, lekarze mogą podejmować bardziej świadome decyzje w celu poprawy opieki nad pacjentem.