Przedstawiamy firmę oferującą rozwiązania telemedyczne dla sektora ochrony zdrowia, nowego członka wspierającego PFSz.

MedOnLive jest firmą technologiczną pracującą nad rozwiązaniami wspierającymi prace pracowników ochrony zdrowia. Jednym z naszych produktów jest platforma telemedyczna, która zapewnia bezpieczne, szyfrowane połączenia audio/wideo w wysokiej jakości. System ten może zostać dowolnie dostosowany do Państwa potrzeb. Mogą być to np. kontakt pacjentów z wybranymi lekarzami w ramach konsultacji (płatnych oraz na NFZ) lub (w szpitalach) zdalne obchody lekarskie i kontakt rodziny z pacjentem, który w wielu placówkach stał się wręcz niemożliwy przez panującą pandemię.

Platforma, którą stworzyliśmy, oprócz podstawowej głównej funkcjonalności polegającej na wysokiej jakości połączeniach audio wideo, posiada również dodatkowe funkcje, jak wielopoziomowy kalendarz i grafik lekarzy, system zarządzania wizytami oraz połączenia grupowe, m.in. do konsultacji wewnętrznej lekarzy lub odpraw. Platforma umożliwia również pobieranie opłat od pacjentów (np. za konsultacje z lekarzem) i inne funkcjonalności, które możemy zapewnić na Państwa życzenie. Umożliwiamy także obsługę połączeń i komunikacji, poprzez aplikacje mobilne stworzone dla platformy iOS oraz Android.

Mamy również możliwość integracji naszego programu z systemami wewnętrznymi placówki, tak aby zapewnić prostotę i jasność działania.

Jeżeli placówka posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, chcielibyśmy również przedstawić możliwość uzyskania finansowania oraz dotacji, która pomoże zinformatyzować i rozszerzyć ofertę oraz dostęp do placówki. Ograniczy to koszty wdrożenia do minimum.

Współpraca z Polską Federacją Szpitali pomoże nam jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby Polskiej Ochrony Zdrowia i wspólnymi siłami będziemy w stanie zapewnić tak bardzo potrzebne w obecnej sytuacji wsparcie placówek medycznych, szpitali oraz lekarzy