Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową „Medycyna wczoraj, dziś i jutro” organizowaną przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu w ramach obchodów roku 50-lecia Szpitala. Konferencja jest organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

W ramach trzech tematycznych sesji lekarskiej, pielęgniarskiej i zarządczej, poruszonych zostanie szereg zagadnień, które wpływały i wpływają na codzienność pracy systemu opieki zdrowotnej, a w tym placówek medycznych oraz personelu medycznego i niemedycznego. Spotkanie to będzie okazją do przedstawienia przez zaproszonych prelegentów, praktyków rynku medycznego, wielu informacji, przemyśleń i wynikających z nich wniosków, a także stworzy możliwość do dyskusji na Sali, jak i wymiany poglądów w kuluarach. Spotkanie z przedstawicielami środowisk medycznych, MZ, NFZ, instytucji rynku medycznego i dyrektorów szpitali będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy.

Konferencja będzie się odbywała zarówno w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, jak i w salach wykładowych zlokalizowanego tuż obok Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką  i Dzieckiem w Poznaniu. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Program Konferencji_z listem przewodnim dla podmiotów

 

Szczegółowe informacje nt. konferencji  – https://lutycka.pl/konferencja-medycyna-wczoraj-i-dzis.html

Linkowania do zapisów:

– Sesja zarządcza https://lutycka.pl/sesja-zarzadcza.html

– Sesja lekarska https://lutycka.pl/sesja-lekarska.html

– Sesja pielęgniarska https://lutycka.pl/sesja-pielegniarska.html