Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu pozyskał prawie 15 mln zł na modernizację i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznej. Harmonogram realizacji inwestycji jest rozpisany na dwa lata. Zakończenie prac zaplanowane jest na IV kwartał 2025 r.

W 2022 r. szpital przyjął 51 tys. pacjentów. Szpitalny Oddział Ratunkowy obsłużył 28 tys. chorych.

Ramowy zakres prac budowlanych i zakupowych:

  1. Przebudowa SOR – Modernizacja pomieszczeń SOR poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę ścian działowych z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących wymogów, a także okładzin ściennych i podłogowych oraz istniejących instalacji. Inwestycja obejmuje również termomodernizację werandy karetek oraz wejście do SOR
  2. Doposażenie SOR – doposażenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostosowaniem do wymogów i przepisów w tym ustawy o zapewnieniu dostępności. Planowany jest zakup m.in. RTG przyłóżkowego, lamp bezcieniowych, aparatów USG, sprzętu transportowego przystosowanego dla osób ze specjalnymi wymogami.
  3. Doposażenie pracowni diagnostycznej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w tomograf oraz aparat RTG panoramiczny.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://wszp.pl/prawie-15-mln-zl-na-modernizacje-i-doposazenie-sor-oraz-pracowni-diagnostycznej/