Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy uzyskał ponad 14,5 mln zł na doposażenie i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Środki pochodzą z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego i zostaną przeznaczone na działania służące poprawie jakości leczenia, dostępności do świadczeń medycznych, a także bezpieczeństwa i komfortu pacjentów trafiających do świdnickiego SOR.

Realizacja inwestycji pozwoli na szybszą i bardziej szczegółową diagnostykę, poprawi jakość i dostępność do świadczeń, a co za tym idzie bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Według statystyk, w 2022 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy świdnickiego szpitala przyjął ponad 22 tys. pacjentów z czego aż 30% to mieszkańcy innych powiatów. Informacja o pozyskanych z Funduszu Medycznego środkach jest więc niezwykle ważna nie tylko dla mieszkańców powiatu świdnickiego, ale też powiatów sąsiadujących.

Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2025 roku.

 

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://www.szpital.swidnica.pl/ponad-145-mln-zl-na-doposazenie-i-modernizacje-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego/